.

.

TOTS 21

Els nous vehicles de les Brigades Municipals. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament de Reus continua amb la renovació de la flota de vehicles de les Brigades Municipals, donada l’antiguitat de la flota que hi havia fins ara, que compta amb una mitjana de 20 anys. En dos anys, les Brigades han renovat 8 vehicles, amb un pressupost d’adjudicació dels contractes de 403.373,5 euros.

L’Ajuntament tramita la licitació d’un nou paquet, amb un pressupost de licitació de 125.000 euros i que ha de permetre adquirir 3 furgonetes més, en aquest cas, 100% elèctriques.

La inversió ha de contribuir a la millora de les condicions laborals dels treballadors de les Brigades així com a la millora de la prestació dels serveis, alhora que comportarà eliminar l’elevat cost econòmic que suposa el manteniment dels vehicles actuals.

Els 8 vehicles adquirits són:

  • 1 camió amb ploma hidràulica i caixa oberta basculant.
  • 1 minicarregadora compacta amb accessori per a retroexcavadora
  • 1 carreto elevador automotor 4×4
  • 1 biotrituradora mòbil
  • 1 camió 3.500 kg, caixa oberta, bolquet i enganxall
  • 1 furgoneta 2 places
  • 2 camions de 3.500kg caixa oberta

Són vehicles que es destinaran a les diferents unitats de les Brigades, especialment les de construcció, mobiliari urbà, muntatges, jardineria, pintura i de manteniment de fonts i sortidors ornamentals.

Redacció