.

.

TOTS 21


Ha augmentat de manera significativa els projectes presentats entre les sis categories: Administració Pública, Gran Empresa, Pime, Start Up, Món Acadèmic i Divulgació.

La segona edició dels premis a la millor pràctica d’Economia Circular a Espanya, organitzats per BASF i el Club d’Excel·lència en Sostenibilitat, ha tornat a ser tot un èxit, ja que s’han rebut més de 150 candidatures de projectes i iniciatives que contribueixen a circularitzar l’economia, i que fan front al desafiament dels recursos naturals limitats, augmentant de manera significativa les candidatures rebudes en la primera edició. Sumades a les 100 candidatures de l’edició anterior, els premis han recollit ja més de 250 projectes i bones pràctiques d’economia circular de diferents organitzacions a Espanya.

L’economia circular és un dels grans pilars de l’estratègia del Grup BASF, que situa un dels seus focus prioritaris en la recerca i la innovació per a fer front als reptes de l’energia intel·ligent, l’alimentació, la mobilitat o la vida urbana. BASF incorpora el principi de circularitat tant en els seus processos com en els seus productes. D’aquesta manera, l’empresa ha llançat en aquests últims temps projectes innovadors com Chemcycling, basat en el reciclatge químic. Aquest procés permet convertir els residus plàstics en matèria primera, circularitzar un residu que acabava en incineració o abocador i, alhora, reduir la seva necessitat de recursos fòssils per a noves produccions.

Al mateix temps, l’economia circular és protagonista dels productes que BASF fabrica i que, posteriorment, acaben en la societat. Les càpsules de cafè compostables fetes amb ecovio® (un plàstic biodegradable i compostable que no genera residu) o les noves Adidas FutureCraft, creades amb un innovador sistema que permet reciclar el 100% de les sabatilles velles i reconvertir-les en un nou calçat; són dos exemples de com BASF incorpora la circularitat en el seu desenvolupament de productes.

Redacció