.

.

TOTS 21


Un autobús urbà de Tarragona

Cent noves actuacions i millores és el balanç positiu amb que l’Area de Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona tancarà aquest 2013 i encara n’hi ha alguns en marxa per “una ciutat més convencional”.

El centenar d’actuacions s’han dut a terme en aquest any amb l’aprovació del Consell de la Mobilitat. Mesures i intervencions destinades a “fomentar una mobilitat més sostenible amb l’objectiu de reduir els desplaçaments motoritzats” ha senyalat aquesta tarda la consellera de mobilitat, Begoña Floria.

428 Targetes T-Avança

Pel que fa al transport públic, l’EMT ha impulsat enguany un sistema de pagament pioner a l’Estat, la targeta T-Avança, amb la que es paga a final de mes en funció dels viatges realitzats, major comoditat dels usuaris i captant nous clients. S’han dispensat ja 428, i el nombre de viatges realitzats ha estat de 8.535.

També s’han creat 6 noves línies que milloren la connectivitat i la intermodalitat. Per exemple les L21 i L23 que connecten l’Estació de busos amb la de trens, i a la vegada noves parades per afavorir la intermodalitat amb vehicle privat, tren, autobusos interurbans i la bicicleta.

En aquest mateix sentit, la proposta de Tarragona ha estat triada dins el projecte europeu Push and Pull de política combinada d’estímul de modes de transport més beneficiosos i compatibles amb la vida urbana i de dissuasió en l’ús indiscriminat i irracional de l’automòbil privat, amb una subvenció de 100 mil euros amb què la conselleria podrà efectuar avaluacions concretes sobre les actuacions del PMUST que finalitza al 2017. Ja anteriorment havia rebut el reconeixement de la campanya de la Comissió Europea ‘Do the right mix’ en la mateixa línia.

S’han regulat 4.595 places d’aparcament

Pel que fa a la regulació de les places d’aparcament , la ciutat té un total de 20 mil places de les quals 15 mil són blanques. Per “contribuir al foment de la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, dissuadint l’ús del vehicle privat”, s’han regulat un total de 4.595 places, de les 5.124 previstes.

Del total de places regulades, 1.138 són places blaves “per fomentar major rotació a zones com el centre” ha comentat Floria, qui també apunta que “s’ha mantingut el compromís d’aquest govern de no augmentar-les” de fet s’han reduït, ha dit. Les places verdes “que afavoreixen als residents amb un cost de 0’40€ al dia”, fan un total de 2.717 i les taronges, on aquests tenen la mateixa tarifa i la resta 1€/dia, ocupen 740 places en el perímetre regulat i fora d’ell 317 més. El nombre d’usuaris que ja tenen targeta resident és de 3.988 i també s’han efectuat 15 convenis diferents amb empreses i col·lectius per a què els treballadors es beneficiïn de tarifes reduïdes.

Floria ha volgut aclarar que “els diners recaptats amb els parquímetres van destinats al finançament del dèficit de l’EMT, millores en mobilitat i estudis diversos com el de la bicicleta” per tant considera que “tots contribuim a una ciutat més saludable”

Entre el centanar d’actuacions també s’ha millorat la xarxa viaria i l’espai públic amb illles de vianants, remodelacions viàries, reduccions de velocitat, supresió de barreres arquitectòniques i el pas soterrat del pas a nivell entre altres.

Com a propòsits del 2014 la consellera ha senyalat un major impuls a la bicicleta, les zones vianants, major pedagogia i informació per a l’usuari.