.

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Cambrils.

Imatge d'arxiu de l'Ajuntament de Cambrils.

Un total de 1.637 unitats familiars es van beneficiar el 2013 de les prestacions econòmiques de la cartera de serveis socials municipals per famílies en situació de dificultat econòmica i/o vulnerabilitat o exclusió social. L’import total dels ajuts va pujar fins a més de 94.300 euros (quantitat a la qual s’hauria de sumar  els 11 mil que ha aportat Secomsa Aigües).

Bonificació de l’IBI

Benestar social va bonificar el 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a 154 famílies de Cambrils l’any 2013. A la convocatòria s’hi van presentar 207 sol·licituds, el que suposa un increment del 30% en relació a les presentades en l’anterior exercici. Aquest increment també s’ha vist reflectit en la resolució d’aquest gener, ja que el nombre de perceptors de l’ajut ha crescut un 30% i l’aportació econòmica -de 23.697 euros- un 22%. Aquestes 154 famílies s’afegeixen a les que ja es van beneficiar de les bonificacions del 90% de l’IBI previstes per Hisenda per famílies nombroses.

Des de l’any 2010, Benestar Social treu anualment la convocatòria per la subvenció de fins el 50% de l’IBI per a aquelles unitats familiars que es trobin en una situació de dificultat econòmica i/o vulnerabilitat o exclusió social. Poden ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells sol·licitants que siguin propietaris d’un habitatge i que compleixin els requisits generals i específics establerts en les bases. La convocatòria de subvenció de l’IBI pel 2014 per a famílies amb pocs ingressos s’obrirà el proper 10 de març i es podran presentar sol·licituds fins el 17 d’abril.

Properes convocatòries

La cartera de serveis socials Municipals, inclou altres prestacions econòmiques, a banda dels ajuts d’urgència social. Del 16 de juny al 18 d’agost s’obren les convocatòries per la subvenció del 50% de l’import de la taxa d’escombraries per famílies nombroses, monoparentals i persones amb discapacitat i l’exempció de la taxa d’escombraries i clavegueram del 2015 per majors de 65 anys/PIRMI. Per altra banda, el termini per la bonificació d’activitats d’estiu del 2014, que pot ser parcial o total, és del 5 al 16 de maig.

Totes aquestes subvencions estan subjectes a crèdits pressupostaris i a excepció dels ajuts d’urgència social, -que s’atorguen per atendre d’una manera puntual i urgent una necessitat bàsica de subsistència-, són de dret de concurrència.