.

Vandalisme recent contra les escales mecàniques del Palau Firal

El vandalisme contra el mobiliari urbà ha baixat lleugerament a Tarragona, tot i que globalment presenta dades elevades. La xifra total de la despesa de 2013 per aquest concepte ascendeix a 463.593 €, mentre que l’any anterior era de 494.977 €. Es constata, per tant, una disminució del vandalisme urbà.

“La factura de l’incivisme a la ciutat de Tarragona segueix essent una de les grans despeses, que gràcies a la conscienciació de  la ciutadania es pot reduir paulatinament”, ha dit Joan Sanahujes, conseller de neteja Pública de l’Ajuntament.

Encara que no sigui atribuïble pròpiament al vandalisme deliberat, s’inclouen les col·lisions de vehicles a fanals. També s’inclou la partida de manteniment habitual dels jocs de les zones infantils.

Desglossades les xifres, quant a contenidors cremats, la despesa ha baixat de 175.254 a 203.043 euros. En neteja de pintades de grafitis, s’ha passat de 59.350 a 66.012 euros. Les reposicions i treballs de la Brigada es mantenen pràcticament iguals (de 66.000 a 68.000 euros), i per col·lisions i vandalisme a l’enllumenat públic, s’ha passat de 156.659 a 154.882 euros.

/* JS para menú plegable móvil Divi */