.

.

TOTS 21


Mediterrània

Mediterrània

Mediterrània CIE, ha denunciat davant la Guàrdia Urbana i Ematsa tres punts dins del municipi on es malbarata l’aigua procedent del sistema de reg de camps de cultiu .

Aquests punts haurien de ser ben gestionats per la Comunitat de Regants de Tarragona, però no és així i l’aigua s’està perdent i malgastant a Tarragona concretament en aquests tres punts que citem .

• 1 Dins del casc urbà de Tarragona, al final del carrer Arquebisbe Josep Pont i Gol, on l’aigua s’acumula sobre la calçada i sota el pont de circumval·lació de Tarragona.

• 2 Al barri d’Icomar, a l’entrada des de la N-340, inundant la carretera i fins i tot voreres del barri .

• 3 Al polígon del les Gavarres al costat del supermercat Carrefour, on s’aboquen directament al clavegueram .

Tarragona és un municipi que al llarg de la seva història ha patit diferents problemes associats amb l’aigua d’ús de boca i reg. La sobreexplotació dels pous , la salinització i la contaminació dels nostres aqüífers, ha provocat que el recurs més important per a la vida, l’aigua, hagi de venir de molts quilòmetres al sud, concretament des de l’Ebre. Aquest és un recurs que no ens pertany i que no sabem fins a quin punt podrem seguir utilitzant.

Actualment els nostres propis recursos no estan sent ben gestionats ja que l’oportunitat que ens brinda el minitransvasament està sent menyspreada. Els nostres aqüífers haurien de començar a ser millor tractats, amb la finalitat de perpetuar aquest bé escàs durant molt de temps. Però res més allunyat de la realitat, existeixen diferents reguerons d’aigua que creuen el nostre municipi i que es perden a les clavegueres i inunden carreteres sense que ningú faci res .

En els tres casos l’aigua és dolça i està en bones condicions pel que podria i hauria de gestionar-se de forma adequada a causa de la manca de recursos propis de la ciutat.

Des de Mediterrània CIE, esperem que reaccionin les autoritats competents com més aviat millor i es posi fi als malbarataments regulant l’ús i realitzant una millor planificació i gestió dels nostres recursos propis.

Mediterrània CIE