.

Actuació sobre el riu Francolí

Actuació sobre el riu Francolí

Mare Terra Fundació Mediterrània i la Fundació Onada van començar la setmana passada a treballar en un projecte comú que té com a objectiu la neteja d’un tram del riu Francolí. Concretament, es tracta de l’espai situat entre l’Escola de Natura Francolí i el pont de l’Avinguda Roma. La conservació i preservació d’aquest indret és responsabilitat directa de Mediterrània, tenint en compte l’acord de custòdia signat recentment amb l’Ajuntament de Tarragona.

Mediterrània i la Fundació Onada han col·laborat en diversos projectes relacionats amb el medi ambient durant els darrers anys. Aquesta bona sintonia, sumada al fet que ambdues entitats tenen responsabilitats en la conservació del Francolí, ha possibilitat aquesta nova col·laboració. L’objectiu principal és controlar i gestionar els abocaments incontrolats que es produeixen en aquest tram del riu, que malauradament, degut a la seva proximitat amb el centre de la ciutat, pateix amb assiduïtat la brutícia de persones incíviques.

L’acció va comptar amb la participació d’una dotzena de persones, que van dedicar-se a fer la primera presa de contacte i detectar quines són les zones més afectades per la brutícia. A més, es van recollir al voltant de 40 quilos de deixalles de diversa tipologia. La idea de les dues fundacions és repetir aquesta acció de neteja un cop al mes.

La Fundació Onada és una entitat que treballa principalment amb persones que pateixen discapacitat física i mental. Un dels seus principals objectius és assegurar una ocupació remunerada als seus empleats amb discapacitat, amb la idea que la feina sigui un mitjà per a la integració social.