.

Unió Democràtica de Catalunya

Seu central del partit a Barcelona i seu de la Intercomarcal a Tarragona

Als/a les caps dels executius intercomarcal, comarcals i locals de la demarcació de Tarragona i al Comitè de Govern d’UDC

Benvolguts/des:

Com a militants d’Unió Democràtica de Catalunya volem manifestar la nostra total disconformitat amb el capteniment adoptat per la direcció del partit respecte a l’ambigüitat de diverses declaracions publiques quant al tema nacional, les quals no reflecteixen l’opinió de la majoria de la militància del partit ni tampoc l’opinió de la societat catalana expressada als carrers de Barcelona i a tot Catalunya, amb la Via Catalana, en els darrers 11 de setembre.

Així mateix, volem traslladar la nostra preocupació per la manca de resposta a sengles escrits tramesos en les dates 17 de juny i 16 de juliol, mitjançant els quals li demanàvem i reiteràvem al President del Consell Nacional d’Unió, l’Honorable senyor Ramon Espadaler i Parcerissas, que fes arribar a la militància del partit un document adjunt signat per destacats militants, entre els quals figuren alguns dels sotasignats.

La manca de resposta al primer escrit va provocar una reiteració en la petició. Van transcórrer una pila de dies i els nostres comunicats no varen merèixer resposta. Pensem que mereixíem una resposta, tant sintètica com vulgueu i en el sentit o solució que us hagués semblat més adient, però no el silenci. Ha passat prou temps per entendre que, lamentablement, no volíeu contestar el nostre escrit ni fer-lo a mans de la militància, en una clara mostra de manca de diàleg en el si d’un partit on la raó de ser hauria de ser, precisament, l’intercanvi d’opinions, però no el silenci.

Nosaltres creiem que el que defensem i defensàvem està en perfecta coherència amb la declaració de principis d’Unió, perquè voler que Catalunya sigui un estat més d’Europa com ho són els altres estats, amb els mateixos drets i amb les mateixes obligacions, és la millor expressió actualitzada del que els nostres fundadors volien: una confederació per a Catalunya de la qual ells, en aquells moments, en deien ibèrica però que ara es correspon amb Europa, sota els principis d’independència política, interdependència econòmica i fraternitat espiritual.

Unió per la seva història, pels seus principis i pels seus màrtirs hauria d’estar a primera línia de la reclamació nacional, proclamant amb entusiasme la necessitat de tenir un Estat independent i això comporta, naturalment, anar més enllà de la consulta si el resultat de la consulta així ho reclamés.

També volem expressar la nostra indignació amb la paràlisi del partit a la demarcació de Tarragona , així com amb l’exclusió de qualsevol iniciativa provinent de militants amb inquietuds; militants que creuen que cal una renovació interna i que cal fer costat als moviments socials que commouen la nostra societat.

Aquests fets han  comportat un lent i constant desencís per part de militants destacats del partit, els quals ens consta que han renunciat a la seva militància durant aquest darrer període de temps. En aquest sentit algunes d’aquestes persones, tot i que ho han anticipat durant els darrers mesos, es volen afegir al present manifest mitjançant la seva signatura. Així mateix, també volen signar aquest escrit les persones que, tot i haver demanat la baixa del partit, no se’ls ha fet efectiu aquest dret.

Volem transmetre la nostra decepció amb la organització interna del partit, la seva manca de renovació arreu, l’acumulació reiterada de càrrecs en les mateixes persones, la feble democràcia interna que no ajuda a acostar la militància a les decisions que comprometen Unió; ans al contrari, és palès l’allunyament cada cop més intens de la direcció envers les persones que conformen la base social del partit. En el orígens del nostre ideari, les minories eren sempre reconegudes a tots els nivells de direcció. Actualment això ja no és així.

És per tot això que els sotasignats comuniquem, als responsables del partit, la nostra voluntat d’esdevenir baixa definitiva com a militants d’Unió Democràtica de Catalunya, sol•licitant que les nostres dades personals desapareguin de totes les llistes de militants de totes les delegacions locals, comarcals, intercomarcal i nacional.

/* JS para menú plegable móvil Divi */