.

Del 29 de març al 9 d’abril les famílies han de presentar les seves sol·licituds

Del 29 de març al 9 d’abril les famílies han de presentar les seves sol·licituds

Aquest divendres, 29 de març, s’inicia el període de Preinscripció pel segon cicle d’educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics.

Des d’aquest dia fins al 09 d’abril, les famílies poden lliurar la sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primera opció o a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). La sol·licitud es pot aconseguir a qualsevol centre educatiu, a l’OME, o al web http://imet.tarragona.cat. Les famílies també poden formalitzar la seva presentació en línia a través del web del Departament d’Educació de la Generalitat.

La sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una documentació que acrediti la identitat del sotasignant (DNI, NIE, passaport) i la filiació de l’alumne (llibre de família o certificat de naixement). A més, es pot presentar tota aquella documentació que acrediti el compliment dels criteris d’admissió generals (tenir un germà al centre, proximitat al centre educatiu, ser beneficiari de la renda garantida de ciutadania o acreditar una discapacitat superior al 33% el pare, mare, germans o el mateix alumne).

Les novetats d’aquest any afecten els criteris dels barems complementaris. Aquest any s’han suprimit els criteris de malalties cròniques i d’antics alumnes, quedant com a criteri de desempat el fet de ser família nombrosa o monoparental.

Des de l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Tarragona (Av. Ramón y Cajal, 70 Tel. 977 211 119), s’ha enviat una carta informativa a totes les famílies amb infants nascuts el 2016. L’OME posa a disposició de la ciutadania assessorament tècnic personalitzat per atendre qualsevol dubte relacionat amb la preinscripció. L’atenció presencial és de dilluns a divendres de 9 a 14 h i, per correu electrònic, a l’adreça ome@tarragona.cat