.

L’Ajuntament ha aconseguit que la Generalitat de Catalunya li delegui aquesta competència i el Ple ha aprovat el conveni de col·laboració entre les dues administracions

L’Ajuntament ha aconseguit que la Generalitat de Catalunya li delegui aquesta competència i el Ple ha aprovat el conveni de col·laboració entre les dues administracions

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el conveni de col·laboració entre el consistori i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola Mestral, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (PSC, PDeCAT, ERC, PP i FIC), a la darrera sessió ordinària, que va tenir lloc ahir dijous 28 de febrer a la tarda.

Així doncs, en breu es procedirà a la signatura i el consistori podrà encarregar la redacció del projecte constructiu del nou aulari d’educació infantil, que substituirà els barracons que ocupen actualment els alumnes de P3, P4 i P5.

Per tirar endavant el projecte, l’Ajuntament necessitava que el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya li delegués aquesta competència. Segons consta a l’acord que han signat ambdues parts, el Departament d’Ensenyament supervisarà el projecte que presenti l’Ajuntament amb anterioritat a l’inici de l’execució de les obres; i l’Ajuntament es farà càrrec del cost total de la redacció del projecte, l’execució i posterior direcció de les obres.

La propietat de les obres realitzades en el solar de titularitat municipal serà de l’Ajuntament, que cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat escolar. Tot i la cessió de l’ús de l’immoble, l’Ajuntament podrà utilitzar les instal·lacions del nou aulari per programar i realitzar activitats i serveis de caràcter educatiu i assistencial fora de l’horari lectiu. De fet, l’Ajuntament ja té previst fer servir aquest espai com a parc infantil cobert fora de l’horari escolar, per atendre una de les principals demandes de les famílies del municipi.

Altres acords destacats

En la darrera sessió plenària també es va aprovar definitivament l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques del nucli de l’Hospitalet de l’Infant i dels polígons Les Tàpies I I II; així com de la numeració dels immobles; i la nova retolació, amb els vots a favor del PSC, ERC, PP i la FIC i l’abstenció del PDeCAT.

L’expedient va ser aprovat amb les esmenes que van incorporar-hi els Serveis Tècnics durant el tràmit d’aprovació inicial i exposició pública, per solucionar diversos errors materials que van detectar. L’acord es notificarà a les entitats afectades i empreses i organismes que presten al municipi serveis destinats a la col·lectivitat, com són Correus (servei postal), les companyies distribuïdores de serveis i BASE de la Diputació de Tarragona, als efectes de la modificació de les dades davant la Direcció General del Cadastre.

Per actualitzar la nomenclatura dels carrers i la numeració dels edificis, els departaments municipals de Serveis Tècnics i de Cultura i la Policia Local van realitzar un treball de camp, per comprovar que els noms de tots els carrers estiguessin ben escrits, i que tots tinguessin nom. El nou model de placa que es col·locarà a les vies públiques estarà adaptat a la nova imatge corporativa de l’Ajuntament.