.

.

TOTS 21

Imatge del darrer ple celebrat a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat definitivament els dos documents de planejament urbanístic per poder desenvolupar l’àmbit en què s’emplaçarà la futura residència per a la gent gran de l’Hospitalet de l’Infant.

Es tracta d’un àmbit ocupat bàsicament per equipaments públics, com la Casa de la Vila, el Centre d’Assistència Primària (CAP), l’edifici del Casal d’avis i del centre de dia i el parc de Bombers.

Amb aquests tràmits aprovats aquest dimecres 31 d’octubre, amb els vots a favor del PSC, del PP i de la FIC; i l’abstenció del PDeCAT i d’ERC, l’Ajuntament disposarà d’un sòl apte des del punt de vista urbanístic per construir en el futur aquesta nova edificació destinada a la gent gran al centre del poble.

A la darrera sessió plenària també s’ha aprovat, amb els vots a favor del PSC, del PP i de la FIC i l’abstenció del PDeCAT i d’ERC, la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2019.

Novetats en els impostos locals

Com a principals novetats, l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica inclourà una bonificació del 50% en els vehicles propulsats per GLP (gas); i a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), s’establirà un únic tipus de gravamen del 4% per a totes les obres, amb una quota mínima de 42 euros. A més, a l’ordenança reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), es mantindran les bonificacions a les famílies nombroses però es suprimiran les bonificacions per a les famílies monoparentals, per complir la llei. I és que, per norma autonòmica, l’equiparació de drets entre les famílies nombroses i les monoparentals només està reconeguda a efectes de taxes de la Generalitat de Catalunya. Perquè les famílies monoparentals puguin rebre un ajut equivalent, però, l’Ajuntament crearà unes noves bases de subvenció, segons ha explicat l’alcalde, Alfons Garcia.

Altres acords destacats

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat igualment, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, la modificació de les bases reguladores del Programa municipal de subvencions per a l’ensenyament, que permetrà incorporar els llibres digitals a les línies de subvenció i ampliar els ajuts al transport. D’aquests ajuts al transport no només es podran beneficiar els alumnes empadronats que cursin cicles formatius fora del municipi, per manca de l’oferta corresponent a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, sinó també els alumnes de les modalitats de Batxillerat en centres educatius públics, que tampoc s’ofereixin al municipi.

Per unanimitat, s’ha donat llum verd, igualment, al reglament general de funcionament del servei de buc d’assaig. El buc d’assaig és una sala insonoritzada i adequada acústicament, de 12 metres quadrats, que es va habilitar a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant. Amb l’aprovació del reglament, es convertirà en un nou servei gratuït, destinat a facilitar un espai on els joves del municipi puguin desenvolupar els seus projectes creatius en l’àmbit de la música.

Podran utilitzar-lo, de manera preferent, els joves d’edats compreses entre els 12 i els 35 anys empadronats al municipi. Les persones d’edats no incloses en aquesta franja d’edat també podran emprar-lo, sempre que els usos estiguin relacionats amb la música. En tots els casos, les persones interessades hauran de sol·licitar-ho presencialment a l’Espai Jove, situat també a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant; i hauran de fer-se responsables del bon ús i conservació de la instal·lació, equipada amb una bateria completa, un equip de veus, micròfons i una pissarra.

D’altra banda, la moció presentada pel grup municipal d’ERC per reservar places d’estacionament individuals per a persones amb mobilitat reduïda ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSC i l’abstenció del PP i la FIC (el PDeCAT i ERC n’han votat a favor).