.

Lluís Escoda, tercer per la dreta, president de joves advocats de Tarragona.

Lluís Escoda, tercer per la dreta, president de joves advocats de Tarragona.

Lluís Escoda és advocat i president del grup d’advocats joves de Tarragona (GAJ). La seva tasca al llarg d’aquests dos anys ha estat una lluita constant i intensa per defensar els interessos de l’advocacia jove. Encara resten dos anys més perquè finalitzi el seu càrrec al capdavant del GAJ.

Com s’estava portant la gestió del Col·legi d’Advocats abans de la seva entrada?

Tant la junta de govern com la junta de joves era un nucli acomodat i molt tancat, la presidenta del grup d’advocats joves era també membre de junta electa. La junta actual va sorgir com un col·lectiu independent i amb ganes de canviar el funcionament del col·legi.En els últims dos anys, tant a la junta de govern com a la junta dels advocats joves han donat un canvi de rumb a les polítiques i a la manera d’actuar del Col·legi, posant com a exemple la reducció de les quotes col·legials.

Quin era el procediment per assignar casos quan vas entrar a la junta?

Abans el repartiment d’assumptes es feia mitjançant trucades per part de funcionaris del jutjat però aquestes actuacions provocaven que alguns advocats acumulessin fins a 8 casos mentre d’ altres no en tenien, s’han pres mesures davant del repartiment desigual.

I ara com s’atorguen?

Les autoritats judicials truquen a un ‘call centre’ que s’ha instaurat a Barcelona i aquest gestiona la designa de casos. Aquesta entitat és externa al col·legi.

Com és la situació del torn d’ofici?

Al 2010 teníem un retard en el pagament de 4 o 5 mesos. Aquesta situació va propiciar la creació de polisses de crèdit sotmeses al torn d’ofici. Actualment estem cobrant amb un mes de retard com a màxim, però s’ha de dir que la situació a Catalunya és molt millor que la d’ altres comunitats autònomes.

Abans a Tarragona hi havia un advocat pel jutjat de guàrdia i dos més per declaracions als jutjats i comissaries. Actualment som cinc advocats de guàrdia a la demarcació de Tarragona i tots tenim les mateixes competències. En fer una guàrdia la retribució varia en funció de la quantitat i la qualitat de la feina.

Es donen incompatibilitats en els càrrecs?

Sí, però en cobert. Es donen casos de funcionaris prejubilats que amb 55 anys tenen la possibilitat d’exercir una segona activitat i mentrestant segueixen rebent part de la seva jubilació.

La crisi ha afectat els advocats?

Si, hi ha molts companys que han d’associarse per la impossibilitat d’exercir l’advocacia per ells mateixos. També ens trobem amb companys que anteriorment no estaven adscrits al ‘Torn d’Ofici d’Assistència al Detingut’ i fruit de la crisi econòmica s’han vist obligats a apuntar-se. Tot i així, el moviment dins el Col·legi ha estat constant malgrat la situació econòmica perquè les desgracies civils són més latents en èpoques difícils.

L’examen d’accés a l’advocacia ha de ser en català?

Sí. Fins al moment hem aconseguit que l’examen sigui a Barcelona perquè fins ara es feia a Madrid, però el següent pas que és poder-ho fer en català.

Per què “crisi de la justícia i drets dels ciutadans” ?

Vam decidir posar aquest nom al congrés perquè creiem que l’estat ha aprofitat la situació de crisi per empitjorar més la situació d’injustícia social com pot ser la reforma de codi penal o la imposició de taxes judicials. Critiquem la normativa i la direcció que està prenent la justícia.

Heu pres mesures?

Sí. Hem aconseguit l’abolició de les taxes com a persones físiques. També hem lluitat contra la implementació de la ‘Llei d’Accés a la Professió’ i la ‘Llei de seguretat ciutadana’, així com la reforma del Codi Penal i de la Llei d’Enjudiciment Criminal.

Quin és el vostre paper com advocats joves?
Sobretot reivindicar i denunciar. Formem part de Joves Advocats de Catalunya (JAC) i de Confederació Espanyola d’Advocats Joves (CEAJ)i ens reunim cada dos i tres mesos respectivament per posar en comú les problemàtiques que afecten a l’advocacia jove. agrupacions.

Quina és la vostra valoració del congrés d’advocats joves celebrat la setmana passada?

Com a organitzador he de dir que ens esperàvem més afluència. Un total de 90 persones entre organitzadors i participants. Vam fer difusió, malgrat que no érem responsables. Però sobre el contingut estem molt contents, tant de la qualitat de les conferències com de les conclusions a les que hem arribat.

Brigitte Urzaiz