.

Sergi Vives, president d'Internacionalització de la Cambra de Tarragona; Jordi Cáceres, director del Gabinet d'Estudis de la Cambra i Roberto Barros, responsable d'Internacionalització de la Cambra

Sergi Vives, president d’Internacionalització de la Cambra de Tarragona; Jordi Cáceres, director del Gabinet d’Estudis de la Cambra i Roberto Barros, responsable d’Internacionalització de la Cambra

El sector exterior de Tarragona ha vist com les seves vendes al llarg del 2014 queien un 1,1%, mentre que a Catalunya i a l’Estat espanyol han tingut una variació positiva del 2% i del 1,8%, respectivament.

Tot i l’augment de les mercaderies exportades (14%), la caiguda del preu del petroli – de 106 dòlars el juliol a 60 dòlars el desembre – no ha permès al sector petroquímic tarragoní acabar amb unes vendes més elevades que l’any passat (-5,4%). Tot i això, el sector continua representant el 56% del total d’exportacions de les Comarques de Tarragona, la qual cosa demostra l’esforç del sector realitzat per mantenir els nivells de relacions comercials exteriors.

La forta dependència amb els socis europeus també ha provocat efectes negatius a les empreses tarragonines. La ralentització de les economies de la Unió Europea ha reduït les vendes en alguns països. Tot i això, durant el 2014, dos de cada tres exportacions han tingut com a destí a socis europeus – especialment França, Alemanya i Itàlia, els quals representen el 41% del total.
Les empreses de capital local es revaloritzen i assoleixen el 44% del total d’exportacions de Tarragona, augmentant la seva variació interanual un 5,1% respecte el 2013. Hi destaquen les vendes d’aparells elèctrics, maquinària per a ús industrial, fruites, preparats alimentaris, components d’automòbils, mobles i electrodomèstics.

El comerç exterior del 2014 de les Comarques de Tarragona ha presentat valors similars a l’exercici anterior. El valor de les exportacions (7.045 milions d’euros) ha disminuït lleugerament – un 1,1% menys que el 2013 –, tot i el fort augment del volum exportat de 6,9 milions de tones (increment del 14,4%). Les importacions han presentat un discret augment, situant-se amb 11.650 milions d’euros, que significa un 0,7% més que les compres realitzades el 2013. El seu volum també ha crescut fins a 16,5 milions de tones, un 9,3% més que l’any anterior. Com a conseqüència, el saldo comercial continua essent més elevat, i s’ha situat en un dèficit de 4.600 milions d’euros, el valor més elevat des de 2008. Finalment, la taxa de cobertura (les exportacions sobre les importacions) és del 60,5, davallant 0,9 punts percentuals respecte l’exercici de 2013.

Perspectives de 2015

El creixement mundial del PIB es recupera (amb una previsió del 3,9%). Les perspectives de millora al conjunt espanyol i català durant el 2015 a priori semblem millors també. I s’espera que el sector exterior recuperi el protagonisme en els propers mesos.

No obstant, la recuperació econòmica europea avança de forma molt lenta i molt desigual per països. Aquest és un risc afegit a la recuperació del comerç exterior a les nostres comarques, degut al pes notable que concentren les operacions de les vendes a l’exterior a cap a la Unió Europea (78,4%).

I, finalment, volem remarcar que la depreciació de l’euro serà una avantatge per les nostres empreses, perquè permetrà que siguin més competitives en els mercats d’influència del dòlar (Amèrica, sud-est asiàtic i est d’Àfrica). França i Itàlia seran els països que més es beneficaran de la depreciació, pot ser un bon destí per la reexportació.

Accediu a l’informe de la Cambra de Comerç en aquest enllaç.