.

El centre durà a terme aquesta nova matèria curricular a partir del curs vinent entre els alumnes de tercer i quart curs. Està impulsada pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb l’Ajuntament de Roda de Berà.

Els alumnes de tercer i quart curs de l’Institut de Roda de Berà participaran l’any vinent en projectes de Servei Comunitari. Així ho ha decidit la direcció del centre, fet pel qual s’han iniciat els tràmits necessaris amb el Departament d’Ensenyament, que signarà un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió ordinària celebrada el passat dijous a la tarda, va aprovar per unanimitat el conveni presentat per la Generalitat de Catalunya per promoure el desenvolupament de projectes de Servei Comunitari al municipi.

Aquesta iniciativa, que fins el curs passat s’havia iniciat a alguns centres de Catalunya de forma experimental, serà una assignatura obligatòria a partir del curs 2019-2020 per a tots els alumnes de tercer i quart d’ESO, i computarà unes vint hores, deu de les quals es realitzaran fora del centre i amb la supervisió de les entitats on s’estigui realitzant el servei.

L’Institut de Roda de Berà s’ha volgut avançar i ja ha posat en marxa la primera fase del projecte. Durant la mateixa, el professorat està rebent la formació teòrica necessària, per tal d’elaborar el projecte. A continuació es posaran en contacte amb l’entitat del territori amb la qual es decideixi treballar.

El servei comunitari utilitza la metodologia de l’aprenentatge servei, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

La finalitat és garantir que els estudiants de secundària, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. El projecte permetrà a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la seva millora promovent així l’educació en valor i el compromís cívic. A més a més, facilitarà el coneixement de la xarxa associativa i les entitats locals, per tal de promoure la participació dels joves.

La proposta de l’acord contempla també la creació d’una Comissió Impulsora de Servei Comunitari, formada pels agents de la comunitat educativa i presidida per Sílvia Rodes, directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona. L’alcalde, Pere Virgili, o el regidor en qui delegui, actuarà com a vicepresident.

Entre els projectes que s’han dut a terme a altres instituts catalans hi ha exemples d’experiències com l’acompanyament a l’escolarització, amb acords amb centres de primària; l’intercanvi generacional, mitjançant acords amb les llars d’avis o residències; projectes de solidaritat i cooperació, a través de convenis amb ONGs o bancs d’aliments; de promoció de la salut o de cura del medi ambient.