.

El servei de cirurgia toràcica del Joan XXIII va iniciar, aquest mes passat d’octubre, un nou període quirúrgic comptant amb el robot com a eina terapèutica, junt amb la cirurgia endoscòpica i amb la cirurgia oberta, quan sigui precís.

El servei de cirurgia toràcica de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, servei estès amb l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha dut a terme la primera cirurgia robòtica oncològica pulmonar de Catalunya i dels serveis sanitaris públics de tot l’estat espanyol. Els doctors, Pau Rodríguez-Taboada, Anna Ureña i Gabriela Rosado, liderats pel cap de servei, Ignacio Escobar, van realitzar, el passat 9 d’Octubre de 2017, una resecció pulmonar amb buidament ganglionar mitjançant el robot quirúrgic Da Vinci.

Aquest Sistema Da Vinci és un equip de cirurgia robòtica que va ser dissenyat per abordar cirurgies complexes de manera mínimament invasiva. Es compon d’una consola ergonòmica, des d’on opera el cirurgià a la mateixa sala, una torre de visió i un carro quirúrgic amb tres o quatre braços robòtics interactius. L’aparell permet superar limitacions pròpies de la cirurgia oberta i endoscòpica potenciant termes de visió, precisió i control de les habilitats del cirurgià.

Es troben sistemes da Vinci per tot el món, majoritàriament a Estats Units, en centres públics i privats, i porta instal·lat a l’Hospital Joan XXIII des del passat mes de gener amb la finalitat d’ajudar als serveis quirúrgics del centre sanitari. Els professionals que l’utilitzen han rebut formació específica en centres estrangers.

El servei de cirurgia toràcica del Joan XXIII va iniciar, aquest mes passat d’octubre, un nou període quirúrgic comptant amb el robot com a eina terapèutica, junt amb la cirurgia endoscòpica i amb la cirurgia oberta, quan sigui precís.