.

L'Hospital Joan XXIII

El Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona realitza una tècnica quirúrgica mínimament invasiva, anomenada nefrolitotomia percutània, per al tractament dels càlculs en els ronyons o que no s’han resolt amb la litotrícia extracorpòria (cirurgia tradicional).

La nefrolitotomia percutània és un procediment quirúrgic endoscòpic realitzat sota anestèsia general mitjançant el qual s’extreuen per via percutània els càlculs localitzats en el ronyó. A través d’una petita incisió d’un centímetre en la pell de la regió lumbar, s’introdueix un instrument que permet veure el càlcul dins del ronyó i trencar-lo en trossos, que després s’extreuen per aquest orifici. La fragmentació del càlcul es realitza amb energia làser o amb un aparell denominat litotritor pneumàtic.

Aquesta tècnica de cirurgia mínimament invasiva, davant la cirurgia tradicional oberta, evita una antiestètica cicatriu lumbar, produeix menor dany al ronyó, disminueix el risc de sagnat i la necessitat de transfusions, el pacient té menys dolor en el postoperatori, i per tant, ha d’estar menys dies a l’hospital recuperant-se i pot reprendre la seva activitat habitual abans.

/* JS para menú plegable móvil Divi */