.

Consulta d'un afectat de diabetes

Consulta d’un afectat de diabetes

L’Hospital Universitari Joan XXIII posa en marxa la Unitat Territorial de Peu Diabètic, un servei multidisciplinari que depèn de la Secció d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital i que es coordina amb la Unitat de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, que té com a objectiu final la disminució del nombre d’amputacions fent un seguiment i un control del peu de risc.

En aquesta Unitat hi intervenen professionals de diverses especialitats, com ara: endocrinologia, que és responsable del control de la diabetis; cirurgia vascular, que és un servei essencial en la cura del peu isquèmic; medicina de família, que és l’element clau en la prevenció i detecció del peu de risc; traumatologia, que intervé en les processos d’afectació òssia; infermeria, que du a terme les cures i la formació dels pacients, i podologia, que té la funció de prevenir el peu diabètic i tractar el peu malalt, atès que, com apunta el director clínic de la Unitat de Podologia i cap d’Endocrinologia del Joan XXIII, Joan Vendrell, “el podòleg és l’especialista que ha de ser una peça clau en tot aquest procés”.

La Direcció de l’Hospital està totalment d’acord amb aquest punt de vista i té el compromís de consolidar la Unitat, a principis de 2017. Cal remarcar la importància que tindrà en la nova Unitat la infermera Montse Segarra per fer-hi les cures.

El perfil de les persones candidates a visitar-se en aquesta consulta és el d’un pacient amb una deformitat anatòmica, amb una alteració sensitiva i/o vascular que afavoreix lesions ulceroses o úlceres que requereixen cures.

El coordinador de la Unitat de Peu Diabètic del Joan XXIII, Graciano García, explica que la mesura més eficaç per a aquests pacients “és fer un seguiment i un control del peu de risc, que són els casos que han d’arribar a aquesta consulta”. Graciano García afirma que “l’atenció primària ha de detectar aquests pacients i derivar-los a aquesta Unitat”, i afegeix que aquesta malaltia “no és gaire simptomàtica, per això és tan important la funció del podòleg”.