.

.

TOTS 21


Entrada de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Foto: Tarragona21

Entrada de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Foto: Tarragona21

L’Hospital Universitari Joan XXIII participa en el Projecte d’identificació genètica de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme, que el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, competent en memòria democràtica, lidera. El Projecte té com a objectiu identificar les restes mortals de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme, mitjançant el contrast dels seus perfils genètics amb els perfils genètics de les persones inscrites com a sol·licitants de dades en el Cens de persones desaparegudes, a la cerca de coincidències de parentiu familiar.

A aquest efecte, hi ha una col·laboració tècnica entre el Departament de Salut i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. En aquesta col·laboració, el CatSalut assumeix les tasques relacionades amb l’extracció, la custòdia, el processament i contrast genètic de mostres biològiques. Aquesta tasca ha estat encomanada a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i en són els responsables el Dr. Eduardo Tizzano i la Dra. Elena Garcia.  Així mateix, a causa que en el Cens de persones desaparegudes de la Generalitat hi consten persones de tot Catalunya, i moltes són d’edat avançada, l’Hospital Joan XXIII participarà en la presa de mostres de Tarragona.

Les mostres es recolliran amb un  frotis bucal, un dia de cada setmana, durant els períodes d’octubre de 2016 a juny de 2019. El facultatiu i el tècnic contractats a càrrec del projecte dedicaran aquell dia a obtenir les mostres. El dia de la citació es convocaran 50 familiars. Es calcula un temps aproximat per familiar de 10 minuts, cosa que inclourà l’obtenció del consentiment informat i de la mostra biològica de frotis bucal amb un escovilló específic que es conservarà a la targeta “Nucleic DNA Collection System (Life Technologies)” convenientment identificada, així com també la introducció a la base de dades del codi identificatiu de la mostra a fi de mantenir l’anonimat.