.

La presó de Tarragona

El número de presos als centres penitenciaris catalans, inclòs el de Tarragona, va baixar de 10.062 a 9.818 del 2012 al 2013, xifra inferior a la del 2008, després de quatre anys seguits de descens. El principal motiu és l’expulsió als seus països d’origen de 1.075 presos en els últims dos anys, en aplicació de la circular que el Departament de Justícia va aprovar i que permet expulsar els immigrants amb poca previsió de reinserció social i un cop ja han complert bona part de la pena, sempre per delictes menys greus. La reducció general d’interns ha permès baixar la ràtio de presos i que com a molt hi hagi tres reclusos per cel·la a totes les presons.

Des que es va aprovar la circular d’estrangeria el setembre del 2011, a la resta de l’estat s’aplica des del 2007, s’han retornat 1.075 presos, 817 dels quals aquest 2013. Això explica en bona part el descens del 2,4% dels reclusos, cosa que ha permès que, per exemple, la presó Model de Barcelona, tradicionalment saturada, tingui el nombre d’interns més baix des del 2000, amb 1.356, cosa que permet establir un màxim de tres reclusos per cel·la, com a la presó de Tarragona. En altres presons més noves s’ha arribat a una ràtio de dos presos per cel·la.

Els 9.818 presos que hi havia l’últim dia del 2013 eren un 1,4% menys dels previstos. Durant tot l’any van ingressar a les presons catalanes un total de 16.755 persones. Aquest 2014 encara es preveu un lleuger descens, fins als 9.795 presos, però a partir del 2015 la Generalitat, tenint en compte diversos indicadors, preveu un augment continuat fins a arribar als 11.265 interns l’any 2020. Això farà més necessàries les presons actualment a punt d’inaugurar a Figueres i Tarragona i els futurs centres penitenciaris de Barcelona.