.

L'anterior licitació va quedar deserta

L’anterior licitació va quedar deserta

L’explotació del Tòful de la platja Llarga de Tarragona torna a sortir a concurs. La Generalitat ha licitat de nou per adjudicar la concessió per a l’explotació del servei d’aquest bar-restaurant ubicat arran de mar, que va tancar el desembre passat. El DOGC publica aquest dimecres el plec de condicions per a la licitació de l’espai, propietat del Govern. Els interessats podran presentar les seves ofertes fins al 14 de juny. El primer concurs es va declarar desert perquè algunes de les propostes es van presentar fora de termini, i les altres incomplien criteris tècnics requerits pels licitadors. La concessió, com en l’anterior concurs, serà per un període de deu anys.
El departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, a través de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, convoca per segon cop la licitació pública per adjudicar una concessió de domini públic d’un immoble de la seva propietat destinat a bar-restaurant, situat a la platja Llarga de Tarragona. Es tracta d’un espai de dues plantes amb dues terrasses que sumen una superfície total de 698,95 m2, i que, fins al 14 de desembre, explotava el restaurant El Tòful de Mar.

El passat 12 d’abril, la Generalitat va declarar desert el primer concurs, perquè alguns dels licitadors que es van presentar van resultar ser no admesos per anunciar la presentació de les seves proposicions fora de termini, i altres van quedar exclosos per manca de compliment en les seves ofertes dels requisits tècnics exigits per l’administració. No obstant això, i després de copsar que el mercat havia ofert concurrència, la Direcció General del Patrimoni es va comprometre a convocar una nova licitació.

Una concessió per a un període de 10 anys

D’acord amb la resolució que publica aquest dimecres el DOGC, la concessió, com en l’anterior concurs, serà per un període de 10 anys des de la data de formalització, amb un cànon mínim de licitació de 34.247,81 euros anuals (sense impostos), millorable a l’alça en les ofertes que presentin els licitadors.

Els interessats hauran de presentar les seves propostes abans de les dues del migdia del dia 14 de juny. A partir d’aquí, la Mesa de Contractació celebrarà dos actes públics on s’obriran el sobre B, amb l’avantprojecte d’adaptació del local i el pla d’explotació i funcionament, i el sobre C, amb la proposta econòmica. Les dues convocatòries tindran lloc, a la seu de la Secretaria d’Hisenda, els dies 9 i 16 de juliol del 2019, a les 11 del matí, respectivament.

Es valoraran aspectes mediambientals i criteris socials

En el plec de condicions, igual que en l’anterior licitació, també es destaca que l’òrgan de contractació valorarà, juntament amb l’oferta econòmica i tècnica, aspectes relacionats amb la gestió ambiental del restaurant. Així mateix es tindran en compte els criteris socials dels projectes com ara la possibilitat de contractar persones a l’atur, amb discapacitat, o treballadors de la mateixa localitat; mesures per garantir la paritat de gènere i la conciliació familiar; la capacitat de generar llocs de treball indefinits i de qualitat; o el compromís de contractar proveïdors i empreses locals.

ACN.