.

Vista aèria del contradic de Ponent. Foto: Port Tarragona

El Pla Director d’Infraestructures del Port de Tarragona, aprovat pel Consell Rector de Ports de l’Estat el 24 de juny de 2022, inclou la construcció del Contradic de Ponent i un moll adossat a la primera fase de desenvolupament de la zona sud del Port. Aquesta obra té un pressupost estimat de 160 milions d’euros permetrà el desenvolupament de nous espais en una zona del port que fins ara estava exposada a les inclemències meteorològiques. L’Autoritat Portuària de Tarragona ha tornat a sotmetre a informació pública després d’un major desenvolupament del projecte inicial.

El president de l’APT, Saül Garreta, considera aquest projecte “una oportunitat per estabilitzar la platja de la Pineda tenint en compte els factors derivats d’aquesta infraestructura i també l’efecte del canvi climàtic sobre aquesta part de la costa fins l’any 2100, d’acord amb el treball conjunt que està realitzant el Port amb l’Ajuntament de Vilaseca, i amb el suport tècnic de l’Instituto de Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria (IHCantabria) i el despatx d’arquitectes especialitzat en ecologia i paisatge LAND LAB”.

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha contractat assistència tècnica a TECNOAMBIENTE S.L.U. per elaborar l’Estudi d’Impacte Ambiental (EsIA). Aquest document recull tota la informació necessària per a la tramitació d’avaluació d’impacte ambiental tal i com recull la “Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental”. Això inclou, a grans trets, un inventari ambiental on es descriuen les condicions actuals del medi, la descripció del projecte a executar i l’estudi d’alternatives, l’anàlisi dels impactes previstos a conseqü.ncia de l’execució del projecte, el plantejament de les mesures reductores dels impactes potencials, i finalment la definició d’un programa de vigilància ambiental (PVA) que permeti el seguiment dels efectes reals i la seva evolució.

Port Tarragona ha publicat al BOE de 8 de novembre de 2023 l’inici del tràmit d’informació pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte “Contradic de Ponent del Port de Tarragona” i de la memòria tècnica corresponent, amb l’objectiu que el públic en general i aquelles persones o entitats que ho considerin oportú puguin presentar al·legacions i suggeriments durant un període de 30 dies hàbils. L’EsIA publicat inclou les respostes a les al·legacions presentades en l’anterior tràmit de gener de 2023.

Aquest projecte, subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària per part de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, té com a objectiu millorar les infraestructures portuàries de Tarragona i augmentar-ne la competitivitat amb el mínim impacte ambiental possible.

Per un altra banda, l’Autoritat Portuària de Tarragona ha elaborat una Memòria Tècnica que servirà com a base per a la redacció del Projecte Constructiu i la licitació de la construcció de les obres. L’objectiu d’aquest primer document és definir en l’actuació prevista per a la construcció del Contradic de Ponent, del moll adossat i accés en un detall suficient per tal de servir d’acompanyament al Estudi d’Impacte Ambiental, amb qui juntament s’ha iniciat el tràmit d’informació pública.

A partir del resultat del tràmit d’avaluació ambiental ordinària es redactarà els diferents projectes constructius definitius que es trauran a licitació per contractar i començar-ne la construcció, primerament del contradic, accessos i mesures compensatòries proposades, i posteriorment del moll de 1.000 m, per fases, segons les necessitats del port.

El contradic de Ponent

El Pla Director d’Infraestructures del Port de Tarragona planifica el creixement de la infraestructura previst per al període 2015-2035 i recull la construcció del nou Contradic de Ponent i un moll de 1.000 m de longitud adossat a aquest. Aquest contradic tancarà el Port per lo zona Sud amb importants avantatges per a la seguretat i per a la protecció de l’entorn natural. Per una banda, permetrà millorar l’operativa dels atracaments del pantalà existent alhora que permetrà tancar completament el port ja que reduirà la bocana del port fins tenir 450 m d’amplada, la qual cosa permet tancar més fàcilment el port en cas de vessaments; i per una altra, permetrà en un futur, eliminar la monoboia situada a una milla de la costa i acollir totes les operacions en el pantalà actual. Aquesta infraestructura també suposarà l’estabilització i una major protecció de la platja de la Pineda, i incorporarà un ús social del contradic per facilitar una major integració amb l’entorn paisatgístic i turístic de la Pineda, fruit de la col·laboració entre l’APT i l’Ajuntament de Vila-seca.

És un projecte que contribuirà a protegir el port dels embats marítims pel costat sud, desenvolupar noves àrees portuàries i permetrà la implantació de noves empreses, generant nous tràfics marítims, noves activitats econòmiques i un impacte positiu en l’activitat econòmica de tota la zona d’influència del port.

V.Tapias