.

Aquest diumenge dia 12 de novembre l’Església diocesana celebra la Jornada de Germanor, amb el lema ‘Amb tu, som una gran família’, amb la voluntat de conscienciar tots els fidels de la necessitat d’ajudar l’Església perquè serveixi millor i més adequadament en tots els camps en què treballa a favor de la societat (Càritas, serveis d’acollida, formació i catequesi, Seminaris, conservació i construcció de temples, celebracions sacramentals, pastoral de joventut, esplais i colònies d’estiu, pastoral familiar, pastoral de la salut, atenció pastoral en els centres penitenciaris, mitjans de comunicació social, atenció a la gent gran, missions i ajuda al tercer món, entre d’altres).

Francesc Roig, director de Caritas Diocesana a Tarragona al costat de l’Arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol.

A l’arxidiòcesi de Tarragona són 143 mossens, 431 religiosos, 9 diaques, 954 catequistes, 1517 voluntaris de Càritas, 47 voluntaris de Mans Unides i 28 centres educatius, entre d’altres, els que es posen cada dia al servei de molts desenvolupant l’acció pastoral, caritativa, assistencial, educativa i cultural de l’Església.

Aquesta acció requereix, necessàriament, de mitjans econòmics per dur-se a terme. Part d’aquests mitjans s’obtenen de l’assignació tributària (21,50%), la que es rep de tots aquells que marquen la creueta a la Declaració de la Renda però la part més important és la que prové de la col·laboració econòmica a través d’aportacions puntuals i periòdiques que es reben en forma de donatius i col·lectes (48,56%). La resta d’ingressos són els que provenen de la gestió del patrimoni, serveis i subvencions rebudes (29,95%). Aquests ingressos són els que han permès finançar tota l’acció de l’Església de Tarragona en el darrer exercici 2016, en total 10.390.142,27€.

Pel que fa a les despeses, un 17% dels recursos s’ha destinat a accions pastorals i assistencials, un 33% a la retribució del clergat i el personal seglar, un 43% a la rehabilitació i manteniment d’edificis, i la resta correspon a altres despeses de gestió. En total 10.208.578,14€ de despeses que han permès obtenir un excedent en l’exercici 2016 de 181.564,13€. Aquest exercici s’han obtingut 1.247.348,77€ de donatius extraordinaris que han ajudat a equilibrar els comptes.

L’any passat, a l’arxidiòcesi, es va recaptar en la col·lecta de Germanor la quantitat de 50.043,33 euros.