.

.

TOTS 21


El conseller Francisco Zapater va visitar el taller

Durant el primer trimestre del curs actual, els nois i noies de sisè curs de l’escola El Miracle estan treballant de valent en un projecte que els engresca i il·lusiona, no solament pel que aprenen sinó també pel coneixement que els proporciona de la nostra ciutat i de les seves connexions amb la realitat europea.

‘Els estels d’Europa’ (així s’anomena el projecte) els fa descobrir i endinsar-se en les sis ciutats europees que estan agermanades amb Tarragona: Avignon, Orleans, Klagenfurt, Stafford, Pompeia i l’Alghero.

Els alumnes, seguint les explicacions

Ara saben el per què dels programes d’agermanament promoguts per la Unió Europea, les característiques físiques, culturals i socials de cadascuna de les ciutats esmentades i les evidències que a Tarragona ens fan recordar-les.

La metodologia de treball és l’anomenada “treball cooperatiu”, en la qual cada grup (un per cada ciutat) té encarregades unes tasques per cadascun dels seus membres. Es fan sessions en petit grup i altres en gran grup en què els portaveus expliquen els avenços de la seva investigació.

El proppassat dimarts, dia 14 de gener, van acompanyar a l’escola el conseller municiopal Francisco Zapater i Joan Martínez. Ells van fer arribar la salutació de l’alcalde i van relatar com s’articula des de Tarragona la convivència amb les diferents ciutats germanes i també  van aclarir dubtes que els nois i noies els plantejaven.