.

.

TOTS 21


La Generalitat segueix devent diners a les farmàcies

Les farmàcies tarragonines no han cobrat les receptes dispensades el mes d’octubre,pagament que estava previst per a ahir 5 de desembre, segons el concert signat amb el CatSalut. La factura d’octubre ascendeix a 118 milions d’euros a nivell de tot Catalunya i 12,9 milions d’euros a la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre.

També resta pendent que es faci efectiva la factura dels medicaments dispensats el mes de setembre d’aquest any (Catalunya: 107 M€, Tarragona: 11,8 M€). El deute total de l’Administració ascendeix a 235 milions d’euros a nivell de tot Catalunya i a 24,7 M€ a la província de Tarragona.

El passat 19 de novembre, la Generalitat va fer lliurament als farmacèutics d’un compromís per escrit de calendari de pagament per als propers mesos, una de les demandes històriques del col·lectiu, que pateix retards en els pagaments des de setembre de 2011.

En resum, el calendari de pagaments a què es va comprometre el CatSalut “en base a l’acord obtingut amb el Govern central i sempre que sigui respectat pel Ministeri” va ser aquest:

A finals de desembre, una mensualitat completa.

A partir de gener, pagament regular de les factures mensuals.

Recuperació progressiva durant el 2014, a mesura que s’acabi de liquidar la totalitat de l’ampliació pendent del Fons de Liquiditat Autonòmic 2013, dels retards pendents.

Així doncs, els farmacèutics de Tarragona, si es compleix el calendari de pagaments de CatSalut, acabaran l’any 2013 amb tres mensualitats pendents (octubre, novembre i desembre). No obstant això, de moment ja els hi deuen les mensualitats de setembre i octubre.

El calendari també estableix que, a partir del 2014, els pagaments es faran amb la regularitat que fixa l’acord entre el sector i el CatSalut, és a dir, a 35 dies vista.