.

Del 17 al 24 de novembre, en motiu de la Setmana Europea de la Prova del VIH i del Dia Mundial de la Sida el proper 1 desembre, les 20 farmàcies de la província de Tarragona acreditades per realitzar la prova ràpida del VIH/SIDA, oferiran material divulgatiu a la població per conscienciar-los de la importància de fer-se aquest test.

Aquest material inclou des d’una completa revista amb tota la informació sobre la Sida, fins a un fulletó explicatiu sobre la prova rápida del VIH amb el directori de centres i farmàcies que l’ofereixen, així com un tríptic sobre l’embaràs i la Sida, entre d’altres. Aquesta iniciativa compta amb el suport i col·laboració del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT) i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’incidir en la prevenció de la infecció per VIH i la seva detecció precoç, aprofitant la capil·laritat, l’accessibilitat i la confiança de la població amb les que compten les oficines de farmàcia.

La prova ràpida del VIH a les farmàcies de Tarragona

Des de l’estiu del 2015, un total de 20 farmàcies de la província de Tarragona realitzen aquest servei. Concretament,16 al Camp de Tarragona: 2 farmàcies de Valls i 2 a El Vendrell que es van afegir a les 12 farmàcies de Tarragona i Reus que des del 2012 ja fan aquesta prova; i 4 que es van incorporar a les Terres de l’Ebre: 2 a Tortosa i 2 a Amposta. Aquesta iniciativa neix fruit del conveni signat entre el CatSalut, la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre i el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

L’any 2012 es va iniciar una prova pilot en diverses farmàcies de Tarragona i Reus. Gràcies als bons resultats que ha tingut la seva implantació i al compromís que segueixen mostrant els farmacèutics com a agents de salut propers a la població -són un col·lectiu molt sensibilitzat amb la SIDA i volen participar activament en la prevenció d’aquesta malaltia-, ha anat creixent la xarxa de farmàcies que s’han unit a aquesta iniciativa. Així, una gran part de les localitats més poblades de la província ja compten amb farmàcies on es poden realitzar la prova ràpida per a la detecció del VIH.

Des del maig del 2012 i fins a octubre del 2017, s’han realitzat un total de 1.306 proves a la província de Tarragona, 19 de les quals han resultat reactives. Concretament:

– Tarragona: 685 proves

– Reus: 501

– El Vendrell: 38

– Valls: 16

– Tortosa: 39

– Amposta: 27

A Catalunya des de l’any 1981 s’han diagnosticat més de 15.000 casos de SIDA i s’estima que al voltant de 30.000 persones estan infectades pel VIH, tot i que moltes d’aquestes no ho saben. Saber el més aviat possible si s’està infectat permet beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç que millori la qualitat de vida, així com adoptar les mesures necessàries per evitar la reinfecció i la transmissió del VIH.