.

Visita d’obra de l’alcalde amb els regidors de Cultura i Urbanisme

Visita d’obra de l’alcalde amb els regidors de Cultura i Urbanisme

L’alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, acompanyat de la regidora de Cultura, Maria Cros; i delregidor d’Urbanisme, Xavier Gallego, ha visitat les obres de remodelació i millora de l’edifici de lesEscoles Velles, un dels projectes més importants d’aquest mandat municipal. La intervenció a lesantigues escoles de Riudoms implica una inversió al voltant de mig milió d’euros.

Les obres, iniciades l’any passat, entren en l’etapa final de la primera fase del projecte. Aquestaprimera intervenció consisteix en la rehabilitació de la planta baixa i la planta primera, i en laconstrucció d’un nou nucli de comunicació vertical, escala i ascensor, per adequar l’equipament ala normativa d’accessibilitat i a les exigències bàsiques en matèria de seguretat en cas d’incendi. L’edifici es destinarà a allotjar una gran part de les entitats i associacions de Riudoms.

D’aquestamanera, junt amb la rehabilitació de l’antiga llar de jubilats, totes les entitats del teixit associatiuriudomenc disposaran d’un espai propi per realitzar les seves activitats de caire cívic, docent icultural.Participació en el dissenyEl projecte de reforma de l’espai de les «Escoles Velles» s’ha fet de la mà de les entitats deRiudoms.

Els regidors del govern municipal han mantingut contactes bilaterals amb les entitats iassociacions del seu àmbit d’actuació per informar del projecte i per valorar conjuntament lesnecessitats d’ubicació, d’espai i de mobiliari de les entitats. I d’aquest treball conjunt, se n’haderivat el disseny de cada espai per a les entitats del poble. Les entitats que desenvoluparan les seves activitats a les «Escoles Velles», un cop s’acabiaquesta primera fase, són: l’Esplai Riudomenc, a la planta baixa, i a la primera planta, “RevistaL’Om”, l’”AMPA Escola Beat Bonaventura Gran”, Tallers de Colors”, “Vol i Boixet”, “AMPA InstitutJoan Guinjoan” i Associació “Bella Llar”.

A més a més, al primer pis, hi haurà una sala de reunionsamb capacitat per a més de 100 persones que es destinarà a les reunions de les associacions,trobades, xerrades, formació, etc.Un immoble amb molta històriaCentenars de riudomencs i riudomenques mantenen un lligam sentimental amb aquest edifici, onvan passar bona part de la seva infantesa anant a escola. L’edifici de les «Escoles Velles» situat alcarrer Doctor Fleming, es va construir l’any 1948 i constava de planta baixa i pis, amb estructurade parets de càrrega i forjat unidireccional. A posteriori, l’any 1968, se li va afegir una segonaplanta. Aquest equipament va donar servei fins a finals dels anys 70, quan l’any 1979 es vaconstruir un nou edifici per a l’Escola Beat Bonaventura Gran a l’altre costat del carrer. Malgrat queen anys posteriors i de manera discontínua encara va seguir acollint aules escolars.