.

tastet_escola_2016

Les escoles bressol municipals obren aquest dilluns 21 de març les inscripcions al projecte Tastet d’Escola. Aquest projecte és una aproximació al que és una escola per tal d’afavorir el primer contacte amb el segon cicle d’educació infantil. L’objectiu és preparar tant a l’infant com a la seva família per aquest pas. Va destinat als infants que al setembre comencen a P3 i no han estat escolaritzats, per tal de promoure els hàbits i rutines propis de les escoles en el cicle d’educació infa ntil, alhora que l’infant fa els primers inicis de socialització dins dels grup de classe.

L’infant podrà assistir a una escola bressol municipal durant cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, en horari de 15:00 a 17.00h, del 4 d’abril fins al 21 de juny. El preu de la inscripció, aprovat pel ple de l’Ajuntament aquest divendres, 18 de març, és de 57,60 euros.

A diferència de les dues primeres edicions del projecte, enguany s’allarga el projecte a cinc tardes, per atendre les demandes dels usuaris dels cursos anteriors que van considerar que tres tardes era insuficient.

L’oferta per aquest curs és:

EBM La Ginesta: 10 places
EBM El Margalló: 3 places
EBM El Mafull: 10 places
EBM L’Olivera: 4 places
EBM El Lligabosc: 3 places
Total: 30 places
Les inscripcions es poden formalitzar a l’Oficina Municipal d’Escolarització entre les 9:00 i les 14:00h i les places es cobriran per ordre d’inscripció.