.

.

TOTS 21


Encara que les ciutats només ocupen al voltant del 3% de la superfície terrestre total, més de la meitat de la població mundial viu en entorns urbans.. Foto: Pixabay

L’escalfament mitjà en les urbs del món en 2100 augmentarà entre un 1,9 °C, amb emissions intermèdies, i un 4,4 °C amb emissions altes, segons un estudi liderat per la Universitat d’Illinois (els EUA). A més, es produirà una disminució gairebé universal de la humitat relativa a les ciutats.

Encara que les ciutats només ocupen al voltant del 3% de la superfície terrestre total, més de la meitat de la població mundial viu en entorns urbans. Per aquesta raó, suporten una part important dels efectes de la crisi climàtica mundial.

Fins ara, els models climàtics globals s’han establert per a l’anàlisi a gran escala, la qual cosa ha deixat a les zones urbanes poc representades. Un estudi publicat en la revista Nature Climate Change estima que les regions urbanes de tot el món podrien escalfar-se més de 4 °C en un escenari d’escalfament global amb altes emissions i experimentar una disminució de la humitat relativa per a 2100.

“L’escalfament substancial a les ciutats pot tenir molts impactes en la vida urbana. Per exemple, l’estrès per calor podria causar un augment substancial de la mortalitat i la morbiditat humanes, de la demanda d’energia (com l’aire condicionat) i una gran reducció de la productivitat en el treball”, diu a SINC Lei Zhao, autor principal del treball i investigador del departament d’Enginyeria Civil i Mediambiental en la Universitat d’Illinois (els EUA).

Les ciutats tendeixen a escalfar-se més que les zones rurals o suburbanes perquè les superfícies construïdes de formigó i asfalt absorbeixen més calor i inhibeixen el refredament. Experimenten més estrès tèrmic, escassetat d’aigua, contaminació atmosfèrica i inseguretat energètica a causa del seu traçat i a les altes densitats de població. Segons els investigadors, la incorporació d’aquestes variables en les prediccions del canvi climàtic és crucial per a comprendre el futur clima urbà, però fer-ho suposa un desafiament.

“La vegetació o la infraestructura ecològica (com les teulades verdes, els arbres dels carrers, els parcs i altres zones verdes) podrien ajudar a reduir la temperatura ambient urbana mitjançant la refrigeració per evaporació. Els arbres també proporcionen ombra per al confort tèrmic dels vianants. No obstant això, la viabilitat i l’eficàcia de la refrigeració per evaporació de la infraestructura verda depenen de la ubicació de les ciutats”, afegeix el científic.

Les projeccions també prediuen una disminució gairebé universal de la humitat relativa a les ciutats, fent més eficient l’evaporació de la superfície i indicant que estratègies d’adaptació com incorporar vegetació urbana podrien ser útils.

“Investigadors i enginyers de diferents camps han proposat diferents solucions. Algunes de les més comunes inclouen sostres o paviments reflectors, sostres verds, arbres als carrers, panells solars, edificis intel·ligents, etc. Algunes ciutats del món també han aplicat algunes polítiques per a fomentar estratègies basades en la infraestructura”, declara Zhao.

Model estadístic combinat amb models climàtics

En l’estudi, els investigadors han examinat més de prop com la crisi climàtica afecta a les ciutats mitjançant l’ús de models estadístics basats en dades, combinats amb models climàtics físics tradicionals centrats en processos.

El model prediu que per a finals d’aquest segle, l’escalfament mitjà a les ciutats del món augmentarà 1,9 °C amb emissions intermèdies i 4,4 °C amb emissions altes.

“No existeix una solució única per a tots. Una mesura que funciona bé per a una ciutat no necessàriament funciona per a una altra. Per exemple, augmentar en gran manera la verdor en una ciutat podria no ser factible en ciutats seques on el recurs hídric ja és molt escàs. Per tant, la planificació i la comparació a gran escala, així com l’adopció de decisions basades en la informació urbana específica local, són necessàries per a determinar quines mesures ha d’adoptar una ciutat per al futur”, subratlla.

D’aquesta forma, les interaccions entre les terres urbanes, la baixa atmosfera i el canvi climàtic a gran escala queden reflectits en el model estadístic.

SINC