.

.

TOTS 21

La travessera de la nacional als eu as per Corbera d’Ebre. Foto: RACC

Les travesseres urbanes de Corbera d’Ebre i d’Ascó suspenen en seguretat viària, segons un estudi del RACC. La companyia demana augmentar l’amplada de les voreres i instal·lar elements que redueixin la velocitat dels vehicles en aquestes vies.

El RACC ha estudiat l’impacte del pas de carreteres per l’interior de vuit localitats de la demarcació de Tarragona i ha alertat que malgrat aquest tipus de vies representen el 10% de la xarxa viària catalana són l’escenari del 20% dels accidents.

L’auditoria, que es fa des del 2011, manté la travessera urbana de Gandesa com la pitjor de les 36 analitzades a Catalunya. Una il·luminació insuficient i les voreres estretes són les principals deficiències de les travesseres urbanes de Tarragona.

Vilafortuny, amb 71,5 punts sobre 100 i 4 Estrelles RACC, obté la segona millor nota entre les 36 travesseres avaluades des del 2011 a tot Catalunya.
En conjunt, les 8 travesseres que s’han estudiat enguany reben bona nota en mobilitat i en la integració de la via en l’àmbit urbà, però han de millorar molt en l’apartat de seguretat viària.

Cinc travesseres de la demarcació de Tarragona es situen al top 10 de Catalunya entre totes les analitzades des del 2011.

La Seguretat viària suspèn en 4 de les 8 travesseres analitzades: Vila-seca, Corbera d’Ebre, Valls i, especialment, Ascó han de millorar molt en aquest aspecte. El resultat obtingut després d’analitzar totes les travesseres indica la necessitat general de: reforçar la il·luminació dels passos de vianants, millorar els espais d’estacionament de vehicles per evitar la indisciplina dels usuaris i augmentar la senyalització dels passos de vianants i dels elements de moderació del trànsit (bandes rugoses, rotondes, semàfors…).

La N-340a a Torredembarra destaca que la mobilitat, especialment per a vianants i ciclistes, no compleix els mínims de qualitat. Amb 54 punts sobre 100 i 3 Estrelles RACC, la travessera de Torredembarra ha superat l’auditoria però té un ampli marge de millora, sobretot pel que fa a l’apartat de Mobilitat.

Les actuacions més urgents són augmentar l’amplada de les voreres i donar cobertura de transport públic, millorant l’accessibilitat a les parades i el seu equipament. També ha de reforçar la senyalització i fomentar la mobilitat ciclista amb infraestructura específica.

Pel que fa a la Seguretat viària, Torredembarra rep una bona valoració, tot i que encara té marge de millora en aspectes com la il·luminació i la seguretat dels girs a l’esquerra.

A Vila-seca, l’N-340a és excel·lent en serveis de Mobilitat però molt deficient en Seguretat viària. Amb 62,5 punts sobre 100 i 3 Estrelles RACC, encara es troba lluny del notable. Per millorar la Seguretat viària, s’hauria de dotar de més elements de moderació del trànsit, senyalitzar-los i modificar els existents, ja que no estan correctament implementats. També és necessari millorar la il·luminació i la seguretat dels girs a l’esquerra.