.

.

TOTS 21

El projecte arquitectònic ha adaptat l’edifici a la normativa vigent en matèria de seguretat i accessibilitat. Foto: Cedida

El passat mes de novembre va finalitzar la primera fase de l’obra civil de l’edifici del Museu Arqueològic (MNAT) de la plaça del Rei de Tarragona, una reforma que es va iniciar el 2019 i que preveia les obres de condicionament arquitectònic i climatització, a càrrec del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (3.289.992,12 €), titular de l’equipament.

El projecte arquitectònic ha adaptat l’edifici a la normativa vigent en matèria de seguretat i accessibilitat, dotant-lo d’instal·lacions de climatització i ventilació, una nova coberta, la substitució de fusteria exterior, la renovació integral de la il·luminació interior, la instal·lació d’ascensor de doble embarcament, l’habilitació de zona de vestuaris pel personal que treballa al museu i la reforma de la sala d’actes. També s’ha incidit en la millora dels aspectes de conservació preventiva i confort per a persones visitants. En els pròxims mesos està previst finalitzar l’obra civil amb el sanejament de les cornises exteriors com a actuació principal.

Un altre àmbit del projecte de la reforma del museu en la qual ja s’ha començat a treballar correspon a la nova museografia, la qual va a càrrec del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i suposa una inversió aproximada d’un milió i mig d’euros. El projecte museogràfic s’insereix en un moment de reflexió i definició del MNAT, reflectit en el Pla Estratègic 2022-2026, i en el qual el Museu Arqueològic, en tant que és l’exposició permanent de referència del MNAT i peça principal de la seva activitat de divulgació, esdevé l’eix central.

La reforma de l’edifici ha permès revisar el projecte museològic, incidint en una nova mirada sobre la col·lecció del museu i el seu paper per explicar i gaudir de la història de la Tarragona romana. Una nova museografia que posarà el centre d’atenció en la col·lecció del museu, amb un recorregut accessible cognitivament, sensorialment i físicament, amb nous recursos que afavoreixin el dinamisme i la comprensió dels continguts, utilitzant recursos tecnològics com a suport dins el recorregut expositiu.

En paral·lel a la configuració del nou projecte, se segueix treballant en l’àmbit de la conservació i restauració de la col·lecció. Un projecte complex que abasta una àmplia col·lecció i que tindrà continuïtat en els pròxims anys.

Actualment, el Museu, en coordinació amb el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, està centrat en tres projectes principals: la restauració i restitució del sostre de la vil·la dels Munts (Altafulla), iniciada el passat mes de juny, un unicum en el món romà per la seva importància iconogràfica a la península Ibèrica i el seu luxe decoratiu i que s’exposarà per primera vegada en el nou museu; els treballs de desmuntatge i restauració dels mosaics ubicats a la plaça del Rei, que des del mes de novembre han estat traslladats temporalment al Centre de Restauració de Béns Mobles per tal de dur a terme tasques de restauració i adequació a la nova presentació, i, finalment, la campanya de conservació-restauració d’una selecció de peces que seran també exposades en la nova museografia.

Altres projectes en curs

Pel que fa a l’àrea de Comunicació, en aquests moments s’està realitzant la revisió, actualització i definició de la imatge corporativa del Museu, per tal que identifiqui i alhora cohesioni internament i externament la institució, amb la creació d’un nou logotip i manual d’imatge, en el qual s’està acabant de treballar amb l’estudi de disseny de Gerard Joan, Laura Meseguer i Eider Corral.

Dins l’àmbit d’Educació, al llarg dels darrers mesos, els equips del MNAT i d’Auriga Serveis Culturals han treballat en un procés de reflexió obert als docents i professionals de l’educació, amb l’objectiu de repensar el projecte educatiu del Museu, adaptat als interessos i necessitats educatives actuals, i transformar-lo en un espai de trobada i d’acompanyament per als professionals de l’educació.

El context general actual i el moment de reforma en què es troba el museu han permès entomar aquest projecte des d’una perspectiva de reflexió i acció permanent i ha promogut la iniciativa d’un Fòrum educatiu com a entorn de treball compartit. El procés va culminar el passat 10 de juny en una sessió de presentació en línia del nou projecte educatiu, dirigit a la comunitat educativa, i d’una presentació presencial a la setmana següent.

Redacció