.

.

TOTS 21


BASF manté les perspectives per a 2023. Foto: BASF

Les vendes del Grup BASF en el tercer trimestre de 2023 van aconseguir els 15.700 milions d’euros, un descens de 6.200 milions d’euros en comparació amb el mateix període de l’exercici anterior. Aquesta caiguda es va deure principalment a la marcada baixada dels preus, especialment en els segments de Materials, Productes Químics i Tecnologies de Superfície. L’increment dels preus en el segment de Solucions Agrícoles va tenir un efecte positiu. D’altra banda, el comportament de les vendes es va veure llastrat per una contracció notable dels volums en tots els segments. “Els volums de vendes van ser considerablement inferiors als del mateix trimestre de l’any anterior per a tots els nostres clients industrials, excepte el sector de l’automoció”, va assenyalar Martin Brudermüller, president de la Junta Directiva de BASF, en presentar els resultats corresponents al tercer trimestre juntament amb Dirk Elvermann, CFO.

En comparació amb el tercer trimestre de l’any anterior, el resultat d’explotació (EBIT) abans d’extraordinaris es va reduir en 772 milions d’euros per a situar-se en 575 milions d’euros. Aquestes xifres es troben d’acord amb la mitjana de les estimacions dels analistes de 601 milions d’euros recaptades l’el nostre proveïdor de serveis d’anàlisis Vara Research en representació de BASF a l’octubre de 2023. L’evolució dels guanys va ser resultat principalment d’una notable contracció del EBIT abans d’extraordinaris en els segments de Productes Químics, Nutrició i Cura, Solucions Industrials i Materials. Els guanys també van disminuir significativament en el segment Altres. El segment de Solucions Agrícoles va millorar considerablement la seva EBIT abans d’extraordinaris, mentre que el segment de Tecnologies de Superfície va incrementar lleugerament els seus guanys.

Els efectes extraordinaris de EBIT van ascendir a -181 milions d’euros en el tercer trimestre de 2023, principalment a causa de mesures de reestructuració. En situar-se en 394 milions d’euros, el EBIT va ser considerablement inferior al del mateix trimestre de l’exercici anterior (1.300 milions d’euros).

En comparació amb el tercer trimestre de 2022, el resultat d’explotació abans de depreciacions, amortitzacions i extraordinaris (EBITDA abans d’extraordinaris) es va reduir en 780 milions d’euros fins a 1.500 milions d’euros i el EBITDA va caure en 892 milions d’euros fins a 1.400 milions d’euros.

Els ingressos nets van ascendir a -249 milions d’euros, en comparació amb 909 milions d’euros en el mateix trimestre de l’any anterior. Més enllà de la caiguda del EBIT, aquest descens va ser impulsat pels guanys globals negatives de Wintershall Dea a causa d’efectes extraordinaris.

Els actius totals es van comptabilitzar en 82.600 milions d’euros a data del 30 de setembre de 2023, 1.900 milions d’euros per sota de les xifres en finalitzar l’exercici de 2022. A data del 30 de setembre de 2023, l’endeutament net ascendia a 18.900 milions d’euros. Això significa un increment de 2.600 milions d’euros en comparació amb les xifres de finals de 2022, però suposa una reducció de 1.400 milions d’euros en comparació amb el 30 de juny de 2023. El ràtio d’endeutament a la fi del tercer trimestre de 2023 va ser lleugerament superior al de finals de l’any 2022 i es va mantenir en un 48,8%. “En termes globals, això demostra la fortalesa financera de BASF, amb un sòlid balanç de situació i bones qualificacions creditícies,” va destacar Dirk Elvermann.

Els fluxs de caixa operatius van aconseguir els 2.700 milions d’euros en el tercer trimestre de 2023, és a dir, es van situar per sobre dels 2.300 milions d’euros registrats durant el mateix trimestre de l’exercici anterior. “Aquesta és una millora notable d’acord amb la significativa reducció dels ingressos nets”, va subratllar Elvermann. El volum de caixa alliberat del capital circulant net va experimentar una considerable millora de 1.200 milions d’euros en comparació amb el tercer trimestre de 2022, ascendint a 1.900 milions d’euros. Aquest increment es va deure principalment a la reducció d’inventaris. El flux de caixa lliure va aconseguir un total de 1.500 milions d’euros en el tercer trimestre de 2023, un augment respecte als 1.300 milions d’euros en el mateix període de l’exercici anterior.

Els programes d’estalvi contribuiran a un estalvi total de 1.100 milions d’euros anuals en 2026

BASF està treballant de manera consistent en les seves estructures de costos per a millorar la seva competitivitat, especialment a Europa. A la fi de febrer de 2023, l’empresa va anunciar un programa d’estalvi de costos centrat en Europa, així com l’ajustament de les seves estructures Verbund a Ludwigshafen.

Les previsions actuals de BASF són que els estalvis de costos anuals en àrees no productives superin els 600 milions d’euros a la fi de 2024 i els 700 milions d’euros a la fi de 2026. Això inclou les mesures relacionades amb les unitats de Serveis de Negoci Globals i Serveis Digitals Globals a Europa. Altres mesures addicionals en aquestes dues unitats de serveis en altres regions contribuiran amb 200 milions d’euros addicionals. Elvermann: “Juntament amb els 200 milions d’euros d’estalvi resultants de l’adaptació de les estructures Verbund a Ludwigshafen, aconseguirem un estalvi total anual entorn dels 1.100 milions d’euros a la fi de 2026”.

Perspectives del Grup BASF per a 2023

En el quart trimestre de 2023, BASF espera que la producció en el sector químic global continuï estabilitzant-se. No obstant això, les perspectives macroeconòmiques continuen sent extremadament incertes a causa de l’actual context de les polítiques de tipus d’interès i a l’increment dels riscos geopolítics. En particular, l’augment dels preus de les matèries primeres podria llastrar la demanda i els marges.
Davant aquest context, BASF ha mantingut la seva valoració de l’entorn econòmic global en 2023 (previsions de creixement de l’Informe Financer Semestral de 2023 de BASF; valors arrodonits a mig punt percentual):

  • Creixement del producte interior brut: 2,0%
  • Creixement de la producció industrial: 1,0%
  • Creixement de la producció química: 0,0%
  • Tipus de canvi euro/dòlar mitjà de 1,10 dòlars per euro
  • Preu mitjà anual del barril de petroli (*Brent) de 80 dòlars

Les previsions del Grup BASF per a l’exercici fiscal de 2023 publicades en l’Informe Financer Semestral de 2023 de BASF es mantenen sense canvis:

  • Vendes d’entre 73.000 milions d’euros i 76.000 milions d’euros
  • EBIT abans d’extraordinaris d’entre 4.000 milions d’euros i 4.400 milions d’euros
  • Rendibilitat del capital empleat (FREC) d’entre un 6,5% i un 7,1%
  • Emissions de CO₂ d’entre 17,0 milions de tones mètriques i 17,6 milions de tones mètriques

“Esperem que les vendes i el EBIT abans d’extraordinaris se situïn en la franja inferior dels seus respectius intervals”, va afirmar Brudermüller. Si la producció química no s’estabilitza, existeix el risc que es produeixi un descens més acusat dels volums i una reducció de preus major de l’esperada.