.

Begoña Floria, en la presentació del resultat de l'auditoria

Begoña Floria, en la presentació del resultat de l'auditoria

Més d’un any després de l’inici de les seves funcions, l’auditoria externa encarregada per l’interventor de l’Ajuntament de Tarragona ha resolt que l’Associació per la Promoció de la Candidatura dels Jocs Mediterranis té els comptes equilibrats. En concret, l’associació té pendents de cobrar factures per valor d’1,2 milions d’euros; la mateixa xifra que té pendent de pagar. Amb aquest resultat, l’informe és el primer pas per a la futura liquidació i extinció de l’associació.

La portaveu del grup municipal del PSC, Begoña Floria, ha estat la responsable de presentar el resultat de l’auditoria duta a terme per Jordi Llevat, auditor de comptes i economista, i Josep Machado, catedràtic de Dret Mercantil i especialista en Dret de Societats i concursal. El document de deu pàgines arriba a la conclusió que la situació comptable de l’associació responsable d’assolir els Jocs Mediterranis és “solvent i els seus comptes estan equilibrats”, tal i com ha ressenyat la mateixa Floria.

Al detall, l’auditoria ve a demostrar que la societat es troba en equilibri patrimonial, perquè els actius es corresponen amb els passius. Alhora, s’aounta que l’associació es troba en situació solvent i que “no té cap deute bancari que pugui canviar aquesta situació”, ha descrit Floria.

Principals esculls

Ara bé, l’auditoria també posa de manifest que “durant el darrer any, a partir de les dimissions de la directiva, es va produir un buit de poder que va dificultar la liquidació dels comptes”. Precisament, la Generalitat de Catalunya reclama una subvenció que es va atorgar per valor de 220.000 euros el 2013. Una subvenció que ara s’ha rebocat i que, per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona recorrerà “fins i tot al Jutjat Contenciós Administratiu perquè no hi estem d’acord”, ha manifestat Floria.

Segons ha explicat la responsable socialista, el punt de discòrdia amb la Generalitat és perquè “l’associació va justificar la subvenció amb factures corresponents a 2012 perquè, quan va arribar la subvenció al 2013, la candidatura ja no tenia activitat”.

Un dels altres punts difícils que té per davant l’associació, abans que pugui liquidar els seus comptes i extingir-se definitivament, és el cobrament de les quantitats relatives als deutors, atès que com evidencia l’auditoria, “s’ha detectat que alguns dels deutors de l’associació són empreses que han fet fallida”. En aquest sentit, Floria no creu que hi hagi d’haver cap problema rellevant perquè “s’està treballants en acords d’espera per liquidar els deutes”.

Begoña Floria s’ha mostrat “satisfeta” pel resultat de l’auditoria “perquè demostra que no hi ha hagut mala praxis, tot ha estat correcte fins on s’ha pogut evaluar”.

Procés de dissolució

L’auditoria desencalla el procés de dissolució de l’associació, que va quedar inoperativa el 2012 des de la dimissió de la seva junta. Amb els comptes avalats per l’auditoria, els passos a seguir són els següents: l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros comunicarà el resultat als associats i seguidament es revocaran formalment els poders als representants de l’associació. A partir d’aquí, s’escollirà una nova junta directiva, la qual es responsabilitzarà del procés de liquidació i extinció de l’associació de la candidatura.

Joan Marc Salvat

/* JS para menú plegable móvil Divi */