.

Image de la zona de vehicles del Port

Image de la zona de vehicles del Port

El primer semestre de l’any 2016 ha estat marcat pel comportament desigual dels diferents tràfics. El Port de Tarragona ha vist com el destacat increment en el tràfic de vehicles (+39%), en els materials per a la construcció com l’asfalt (+27%), així com dels gasos energètics del petroli (+28%) i els productes agroalimentaris i ramaders (+6%) no han estat suficients per compensar la caiguda experimentada en el tràfic de carbó (200.000 tones menys que en el mateix període del 2015) i l’aturada tècnica de la refineria de Repsol aquest passat mes de juny.

Aquesta combinació de factors ha fet que el Port de Tarragona hagi tancat la primera meitat de l’any amb un moviment total de 14,5 milions de tones de mercaderies, un 11% menys que en el primer semestre de l’any passat.

El Port de Tarragona incrementa un +2,7% els ingressos durant el primer semestre de l’any. Malgrat la davallada del tràfic, gràcies a l’aposta per la diversificació en la qual el Port de Tarragona porta treballant des de l’any 2012, els resultats econòmics han presentat un bon comportament durant el primer semestre de l’any amb uns ingressos totals de 25,4 milions d’euros, xifra que suposa un increment del +2,7% respecte al mateix període de l’any anterior.

Sector energètic

Dins del sector de tràfics energètics, tot i la baixada del cru (-9,3%) i d’altres productes petrolífers (-19,3%) i del carbó (-11,9%), s’han potenciat altres mercaderies i s’ha aconseguit un destacat increment en la benzina amb un total de 310.000 tones mogudes (+23%) així com dels gasos energètics del petroli amb més de 585.000 tones (+28%).

Increment en agroalimentaris: cereals i pinsos

El Port de Tarragona és el primer port de l’Estat pel que fa a tràfic de productes agroalimentaris. Fins al mes de juny el Port ha manipulat més de 2,2 milions de tones d’aquests productes, xifra que s’incrementa en un +6% respecte al mateix període de l’any passat. Alhora, durant aquests sis primers mesos de l’any, el moviment de cereals i les seves farines registren un increment del +10,7% i els pinsos i farratges han tingut un augment del +6,4%.
Impuls del tràfic de vehicles

Durant el primer semestre de l’any el tràfic de vehicles ha registrat un creixement notable respecte al primer semestre de l’any passat. Les terminals del Port de Tarragona han mogut 85.606 vehicles, un increment del +39,3% més que l’any 2015. El moviment de vehicles al Port de Tarragona segueix la tendència a l’alça motivada tant per les importacions com per les exportacions que han crescut un +54,9% i un +10,9% respectivament.
Altres tràfics per a la diversificació

Durant aquest semestre alguns materials per a la construcció consoliden la seva tendència a l’alça com és l’asfalt amb 430.000 tones mogudes i que es tradueix en un +27% de creixement.

Un altre sector que ha mostrat un bon comportament ha estat el dels tràfics siderúrgics amb el moviment de 4.200 tones de mineral ferro així com el manteniment de la ferralla, amb 13.700 tones. També continuen creixent els minerals com els fosfats (+11,9%).

Tràfic de mercaderies ro-ro

El tràfic de mercaderies transportades en plataformes i vehicles dins del vaixell o tràfic ro-ro s’ha incrementat en un +22% durant aquest semestre, ja que s’han mogut més de 126.000 tones.

El Port de Tarragona d’aquesta manera aconsegueix incrementar la capacitat de diversificació del Port i millorar la sostenibilitat del transport, reduint els desplaçaments per carretera dels camions que viatgen amb les seves càrregues, per mar.

Els creuers

Continua la bona temporada de creuers. La previsió per a aquest 2016 és incrementar el tràfic de creuers en un +100%: 22 creuers que visitaran el Port de Tarragona amb 14.000 creueristes. Durant el primer semestre 7 creuers ha arribat al port i al mes d’agost se n’espera l’arribada de 5 més.