.

Una oficina de Treball de la Generalitat

Segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, la llista de desocupats s’ha reduït en unes 2.230 persones a les comarques tarragonines. Actualment hi ha uns 68.250 aturats a la demarcació. En termes interanuals les xifres són encara més positives: respecte ara fa un any l’atur ha caigut un 5,6% a Tarragona, el que es tradueix en unes 4.100 persones.

Al conjunt de Catalunya, de mitjana, l’atur ha baixat un 3,19% i ara hi ha uns 592.000 parats. Lleida i Girona són les demarcacions on el descens ha estat més pronunciat. Al nivell estatal, la caiguda ha estat del 2,4%.

Per primera vegada des de l’agost del 2011, ara fa prop de tres anys, el nombre d’aturats a Catalunya abandona el llindar dels 600.000 aturats, després de quatre mesos seguits de baixades mensuals en les llistes de l’atur i d’onze mesos consecutius de caigudes interanuals. Aquesta tendència acumulada els últims mesos de retrocés en l’atur ha fet que aquest mes s’hagi convertit en el millor mes de maig de la sèrie del Ministeri que comença el 1996, ara fa divuit anys.

L’atur s’ha reduït en tots els sectors, especialment als serveis, on ha baixat en unes 1.400 persones. La construcció i la indústria ha donat feina a més de 300 tarragonins i a uns 200 l’agricultura.

Afiliats a la Seguretat Social

D’altra banda, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social el passat mes de maig va créixer un 1,76% respecte el mateix mes de l’any passat, fins arribar als 2.947.215 inscrits, segons dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

En termes absoluts, es tracta d’una variació de 50.888 persones. Pel que fa respecte a l’abril, la variació ha estat d’un 1,28%. Per sectors, el maig es va tancar amb 2.413.092 afiliats al règim general, 527.706 al d’autònoms; 6.415 al del mar i 2 al del carbó. A la resta de l’Estat, el mes passat hi havia 16.628.373 afiliats, un 1,60% més que el maig del 2013, el que suposa una variació de 261.361 persones. Respecte l’abril, el creixement va ser de l’1,21%, 198.320 persones en total.

Per demarcacions, a on més van créixer les afiliacions a la Seguretat Social va ser a la de Girona Lleida, amb augment del 2,13% i el 2,11%, respectivament; mentre que a la de Barcelona, l’increment s’ha situat en l’1,72% i a Tarragona en l’1,48%.

/* JS para menú plegable móvil Divi */