.

.

TOTS 21


juarez

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) continua sumant nous membres i ja ha arribat a les 86 associacions adherides. La darrera agrupació que ha entrat a formar part d’aquest projecte social ha estat l’Associació de Discapacitats i Minusvàlids de Tarragona (Adymdt), que va néixer el passat mes de juliol. La seva seu es troba a Cambrils i ja compta amb gairebé 300 persones associades. El president de la CET, Ángel Juárez, i la presidenta d’Adymdt, Margarita Ramírez, s’han reunit aquesta setmana per conèixer millor el projecte i segellar la incorporació.

Margarita Ramírez ha explicat que l’entitat que presideix està formada per un grup de pares que tenen fills amb discapacitat i que estan preocupats “per la situació de desemparament legal que vivim en el nostre país”. Per intentar solucionar aquesta situació, van fundar Adymdt, l’objectiu de la qual és “millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, facilitant els recursos que els permetin una major integració social i laboral a través de formació permanent enfocada a adquirir el major grau d’autonomia possible”. L’entitat organitza diverses activitats i tallers, i a mig termini té com a gran repte la construcció d’una residència per acollir una trentena de persones amb discapacitat.

El president de la CET, Ángel Juárez, ha assegurat que “estem molt contents de seguir sumant associacions en el nostre projecte, especialment si són com aquesta, que s’ha fet gran en poc temps i es veu que la porten persones amb molt bones intencions”. Juárez ha remarcat que “curiosament, hi ha una altra entitat que treballa amb persones amb discapacitat que ja ens ha informat que també vol entrar a la Coordinadora. És una gran notícia, ja que quantes més entitats del col·lectiu formin part de la CET, més força tindran a l’hora de fer les seves demandes i queixes a les administracions competents”

La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) continúa sumando nuevos miembros y ya ha llegado a las 86 asociaciones adheridas. La última agrupación que ha entrado a formar parte de este proyecto social ha sido la Asociación de Discapacitados y Minusválidos de Tarragona (Adymdt), que nació el pasado mes de julio. Su sede se encuentra en Cambrils y ya cuenta con prácticamente 300 personas asociadas. El presidente de la CET, Ángel Juárez, y la presidenta de Adymdt, Margarita Ramírez, se han reunido esta semana para conocer mejor el proyecto y sellar la incorporación.

Margarita Ramírez ha explicado que la entidad que preside está formada por un grupo de padres que tienen hijos con discapacidad y que están preocupados “por la situación de desamparado legal que vivimos en nuestro país”. Para intentar solucionar esta situación, fundaron Adymdt, cuyo objetivo es “mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, facilitando los recursos que les permitan una mayor integración social y laboral a través de la formación permanente enfocada a adquirir el mayor grado de autonomía posible”. La entidad organiza varias actividades y talleres, y a medio plazo tiene como gran reto la construcción de una residencia para acoger a una treintena de personas con discapacidad.

El presidente de la CET, Ángel Juárez, ha asegurado que “estamos muy contentos de seguir sumando asociaciones en nuestro proyecto, especialmente si son como esta, que se ha hecho grande en poco tiempo y se nota que la llevan personas con muy buenas intenciones”. Juárez ha remarcado que “curiosamente, hay otra entidad que trabaja con personas con discapacidad que ya nos ha informado que también quiere entrar a la Coordinadora. Es una gran noticia, ya que cuantas más entidades del colectivo formen parte de la CET, más fuerza tendrán a la hora de hacer sus demandas y quejas a las administraciones competentes”.