.

.

TOTS 21

1.

Alumnes de 3ESO de l’escola Elisabeth de Salou van visitar l’arxiu

L’Arxiu Municipal, ubicat al Magatzem número 2 de l’Espai Tabacalera, que integra les seccions de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona, l’Arxiu Administratiu i Gestió Documental, la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona i el Centre d’Imatges de Tarragona; ha tingut unes xifres molt rellevants al llarg del 2015, veient passar prop d’unes 5.000 persones per les seves instal·lacions. L’Arxiu ja s’ha consolidat aquest any com un nou espai cultural obert a la ciutat que conserva, gestiona i difon 36 fons i col·leccions documentals, més d’un milió de fotografies, 3.500 plànols i cartells, prop de 15.000 llibres i més de 400 capçaleres de publicacions periòdiques.

En relació als serveis que s’ofereixen als ciutadans i a les xifres obtingudes, aquest 2015 s’han registrat 1.343 usuaris de la sala de consulta, s’han atès 745 peticions d’informació de forma no presencial mitjançant correu, telèfon o correu electrònic i s’han seleccionat i servit 615 fotografies. Tot plegat, representa un creixement de més del 6% en relació a l’any anterior. Pel que fa als serveis que s’ofereixen online, les quatre seccions web que s’administren des del Servei d’Arxiu i Documentació Municipal han registrat més de 32.147 usuaris i prop de 230.000 pàgines vistes, amb una mitjana de permanència de 8.35 minuts per visita. D’altra banda, els audiovisuals accessibles a Youtube han comptabilitzat 6.785 visualitzacions. Respecte a l’any 2014, aquestes dades representen un augment del 25%.

D’altra banda, cal esmentar que 623 persones que han visitat l’espai de forma guiada en 21 grups organitzats, que hi ha hagut al voltant de 500 assistències amb els diferents esdeveniments celebrats a la sala d’actes (conferències, cursos, presentacions de publicacions, projeccions d’audiovisuals…), així com unes 2.419 visites a les exposicions o mostres documentals de l’espai expositiu. A banda de les 6 exposicions de producció pròpia, el Servei d’Arxiu i Documentació Municipal ha participat en 5 exposicions més, celebrades per diferents institucions i entitats.

Pel que fa als nous fons ingressats durant l’any, entre d’altres, cal destacar els següents fons: fons personal de Josep Maria Boronat Recasens, fons del Gremi de Forners de Tarragona (1513-1765), fons de l’associació Joventuts Musicals de Tarragona (1962-2012), fons fotogràfic Colla Jove Xiquets de Tarragona (CJXT), fons fotogràfic Colla Castellers Xiquets de Tarragona (CCXT) i fons fotogràfic de Fernando López Mendoza. Des de l’Arxiu també es gestiona la documentació administrativa generada o rebuda actualment per l’Ajuntament de Tarragona. En aquest sentit, l’aplicatiu del Sistema de Gestió Documental del Servei d’Arxiu ja aporta informació sobre més de 777.000 expedients administratius, s’han servit 3.743 documents que els departaments municipals necessiten per a la tramitació dels expedients que afecten als ciutadans, s’han ingressat 3.823 caixes d’arxiu als dipòsits documentals procedents de les oficines municipals i s’ha eliminat i reconvertit en pasta unes 10 tones de paper. Cal assenyalar també que en l’any 2014 s’han desenvolupat els treballs de la Comissió per a la Implantació de la Plataforma de Gestió Documental i Arxiu Electrònic de l’Ajuntament de Tarragona.