.

.

TOTS 21


Imatges de la inauguració, que ha comptat amb la presència del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes. Fotos: Govern

El delegat del Govern a Tarragona, Angel Xifré, juntament amb l’alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, i la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Maria Abelló, entre d’altres autoritats, han inaugurat avui les obres d’ampliació de la depuradora del municipi. Els treballs, que han tingut una durada de 13 mesos, han estat duts a terme per la Ute Edar Riudoms (Aquambiente, servicios para el sector del agua SAU i Comaigua SL).

L’ampliació de la depuradora duplica la seva capacitat de tractament, passant dels 1.000 als 2.000 m3/dia, equivalent a una població de 13.833 habitants, i adequant-se així a les necessitats de sanejament actuals i futures. Amb aquesta ampliació, es garanteix el seu funcionament pel futur, davant d’un possible increment poblacional. Des de que aquesta instal·lació es va posar en servei l’any 1992 i havent transcorregut 30 anys, la població del municipi ha passat dels 5.000 als més de 6.500 habitants.

L’obra ha consistit en la construcció d’un pretractament nou, un tractament biològic de tipus carrusel que complementa l’actual, dos decantadors i una línia de tractament de fangs. A més d’ampliar la capacitat, la planta disposa de noves tecnologies, fent possible un tractament de l’aigua de molta més qualitat, amb la reducció de nutrients. Així, un cop retornada a la riera de Riudoms, es contribuirà a la millora del medi natural i la biodiversitat. Les obres comportaran la implantació de sistemes d’automatització per a millorar el funcionament de la planta i la seva eficiència energètica.

Els dos reactors -tant l’existent com el de nova construcció– i els dos decantadors comporten que la nova depuradora de Riudoms disposi de dues línies de tractament. El reactor biològic existent s’ha millorat amb el sistema d’aeració amb difusors de fons. S’ha fet la instal·lació d’injecció d’oxigen líquid, també s’ha substituït l’anterior escomesa elèctrica de baixa tensió per una de mitja tensió, a més de la construcció d’una estació transformadora dedicada.

La coordinació entre les administracions

El delegat del Govern al Camp de Tarragona, Àngel Xifré Arroyo, ha remarcat que una de les seves principals prioritats és la gestió de l’aigua i ha posat en valor que aquest nou equipament “permetrà duplicar el servei amb una millora de l’eficiència energètica”. A més, també ha assenyalat que aquesta actuació a Riudoms no és un fet aïllat. “Treballem conjuntament entre administracions per millorar la vida de les persones, per transformar el país. Actualment estem fent dotze actuacions més a la comarca del Baix Camp en matèria de sanejament”, ha afegit.

Pel que fa al director de l’ACA, Samuel Reyes, ha posat èmfasi “en la importància d’ampliar i modernitzar les infraestructures de sanejament, donant així la possibilitat a tots els municipis perquè puguin créixer, garantint les necessitats de sanejament tant domèstiques com industrials”. Reyes també ha anunciat que “s’estan implantant plaques fotovoltaiques i altres mesures d’eficiència energètica perquè les depuradores siguin autosuficients, i fins el 2030 es preveu la inversió de 159 milions d’euros en aquest àmbit a tot Catalunya, donant així també compliment a la Llei del Canvi Climàtic”.

Finalment, la presidenta del Consell Comarcal del Baix Camp, Rosa Mª Abelló, ha destacat “la important feina que està fent l’ens comarcal com a Entitat Local de l’Aigua, conjuntament amb l’ACA, per planificar i executar les depuradores que falten al Baix Camp”. Abelló també ha explicat les intencions del Consell per al 2023, “de continuar treballant conjuntament amb l’empresa mixta del Consell Comarcal del Baix Camp, Comaigua, per tal de desenvoulpar actuacions com la redacció el projecte de la depuradora de Capafonts, i tres actuacions en millores de sistemes de sanejament en servei als municipis de Vilaplana, Riudecanyes i l’estació de bombament del Parc del Pescador de Cambrils”.

Sanejament a Catalunya

Actualment hi ha 541 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals del 97,1% de la població. Pel que fa la comarca del Baix Camp, hi ha divuit depuradores en servei que donen servei a prop del 97,2% de la població de la comarca. Actualment, hi ha en curs un total de 12 actuacions en matèria de sanejament, com les noves depuradores de Capafonts, Maspujols i Pratdip, per posar uns exemples, o millores en sistemes de sanejament en servei com Mont-roig del Camp, Reus i Vilaplana.

En el tercer cicle de la planificació (2022-2027) i al Programa de sanejament en alta de Catalunya (PGSAC), l’Agència Catalana de l’Aigua té previstes 13 noves actuacions a la comarca (tant noves depuradores com millores en sistemes de sanejament en servei), per a garantir el manteniment o la millora de l’estat ecològic de les aigües superficials i subterrànies d’aquest àmbit territorial.

El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació

Redacció