.

Imatge de la façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha decretat avui un seguit de mesures, en el marc de l’actual situació d’estat d’alarma pel SARS-CoV-2 (coronavirus Covid-19), de protecció tant del personal municipal com de la ciutadania que acudeixi a les dependències municipals, contribuint així a no propagar el virus.

Aquestes mesures comporten la restricció de la presència de personal i públic al Castell i a les altres seus municipals, amb l’excepció de la Policia Local: Es prioritzarà l’atenció telefònica i digital. Només romandrà en funcionament, i amb restriccions, l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC). Els restants serveis només funcionaran per a les tasques administratives que resultin indispensables i pel període de temps estrictament necessari. Excepte en el cas de l’OAC, i en la mesura que sigui possible, les tasques inajornables es realitzaran mitjançant teletreball. La convocatòria i celebració de sessions dels òrgans col•legiats no es duran a terme si no hi ha assumptes urgents. Per tant, el ple ordinari de l’Ajuntament de Torredembarra que s’havia de convocar per al 19 de març, queda ajornat.

Les disposicions abans esmentades romandran en vigor durant la vigència de l’estat d’alarma, sense perjudici de la seva possible pròrroga i de les variacions que puguin produir-se.

Atesa la suspensió de terminis administratius acordada en la declaració de l’estat d’alarma, no és aconsellable que la població es traslladi presencialment a les dependències municipals i es prega que les comunicacions es duguin a terme per correu electrònic.

Es recomana a la població seguir els canals oficials d’informació i es recorda que molts tràmits amb l’Ajuntament es poden dur a terme a través de la seu electrònica.