.

Ple de Salou

Ple de Salou

L’alcalde de Salou, Pere Granados, assegura estar convençut que amb el diàleg s’arribarà finalment a una entesa amb els propietaris del solar de l’antiga Duana, al carrer Barcelona davant el litigi que enfronta Ajuntament i empresa. Malgrat tot, per “qüestions sobrevingudes” de la propietat han demanat darrerament l’execució de sentència i reclamen a l’Ajuntament de Salou una indemnització que ja va recollir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una primera sentència favorable a la propietat.

Cal recordar que la paràlisis del solar es remunta a  l’aprovació del POUM l’any 2003, que va generar un recurs per part de la propietat i una sentència del TSJC l’any de 2010, on es reconeixia el dret de l’empresa a demanar una indemnització per tal de compensar el perjudici que li havia ocasionat el POUM, que havia modificat els aprofitaments i els usos urbanístics del solar, suposant un greuge comparatiu en relació a l’entorn, d’us residencial.  Amb la modificació puntual del POUM, al solar (d’uns 2.300 m2 de superfície), se li atorga l’antiga qualificació d’ús residencial, si bé preveu planta baixa i la primera planta d’ús comercial.

“Hi ha moltes maneres d’indemnitzar –ha dit el batlle- i de fet, nosaltres no renunciem a la restitució íntegra d’allò que preveia el pla general abans de la modificació urbanística del 2003; per tat, tornant als inicis del que podien construir en aquest solar”. Malgrat tot, Granados ha insistit que “seria irresponsable que aquesta Corporació  paralitzés les inversions al municipi d’aquest any i d’altres per una possible indemnització futura que encara està per quantificar, que no se sap quan s’haurà de pagar;  si s’ha de pagar finalment i que, a més a més, es podria pagar al llarg de diferents anys”.

El ple refusa incloure una partida davant la possible indemnització

Per tot plegat, en el plenari celebrat aquest dimecres, s’han desestimat les al·legacions de l’empresa Amsamar que feien referència, entre d’altres, a la inclusió d’una partida en el pressupost municipal per aquest 2014 per fer front a una possible indemnització. De fet, el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, ha explicat que “com  que encara no se sap ni la quantitat a pagar ni quan s’haurà de pagar no podem incloure una partida al pressupost”.  Segons ha explicat el regidor “si finalment s’ha de pagar aquesta indemnització, la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa permet el pagament de la indemnització en diverses anualitats”.

Salou, en contra de la reforma de l’avortament del PP

Al plenari també s’ha debatut sobre una moció del PSC contra la reforma de la Llei de l’avortament que ha prosperat amb el suport de tots els grups a excepció dels 4 regidors del PP i del vot d’abstenció de l’alcalde, el qual ha assegurat que com a representant de tots els salouencs i per tant, de totes les sensibilitats, no es decantava ni a favor ni en contra.

Pel que fa a la moció presentada pel grup del PP per rebutjar la resolució de la Generalitat de Catalunya relativa a la distribució als municipis de Catalunya dels fons de cooperació local de l’any 2013 l’han acabat retirant donat que ja no té cap sentit perquè el que es proposa era rebutjar una resolució que ja ha estat esmenada i rectificada de comú acord entre el Departament de Governació de la Generalitat i les entitats municipalistes, és a dir, l’ACM i la FMC. Per tant, s’han rectificat els criteris adoptats inicialment en la resolució i que recull l’esperit de les al·legacions que s’havien presentat des de l’Ajuntament. Així doncs, segons l’acord adoptat, els ajuntaments percebran del Fons de Cooperació 2013 i 2014, el mateix que el 2012, si bé el fons corresponents al 2013 es percebran en plurianualitats amb els pressupostos de 2014, 2015 i 2016.

Manteniment de Salou

Paral·lelament, avui també s’ha conegut que l’àrea d’Enginyeria de Salou ha dut a terme un conjunt de treballs de manteniment, en els darrers mesos, que van des de petites reparacions al mobiliari urbà, compra de material divers per als parcs i jardins. A través del Pla d’Acció Municipal (PAM)de la Diputació s’ha atorgat a l’Ajuntament de Salou una subvenció per import de 50.611,24 €; el 100% de l’import que es va sol·licitar per destinar-ho a despeses corrents de l’any 2013. Un cop confirmada la disponibilitat d’aquesta suma l’Ajuntament de Salou s’ha destinat aquests diners a les diverses actuacions de conservació i manteniment de vies públiques i d’enllumenat, sent la despesa total de 51.262,01 €.

Alguns dels treballs que s’han realitzat afecten a la via pública; concretament a l’arranjament del paviment del carrer Brussel·les on s’ha asfaltat una part malmesa, invertint més de 7.600 euros; o la reposició de reixes del canal de pluvials del carrer Domènech Sugranyes amb un import superior als 6.800 euros; d’entre les més destacades.

/* JS para menú plegable móvil Divi */