.

.

TOTS 21


Jordi Vinyals, dirigint-se al públic a la sala Santa Llúcia

Després de la seva aprovació en la darrera sessió plenària de 2018, els pressupostos i els projectes de l’Ajuntament de la Selva del Camp per aquest 2019 van ser els protagonistes de la xerrada que aquest dijous va oferir l’alcalde del municipi, Jordi Vinyals, al remodelat auditori de Santa Llúcia. Vinyals, que també és el responsable de l’àrea d’Hisenda, va encetar la seva intervenció repassant els pressupostos de tot aquest mandat, tot destacant la capacitat d’inversió feta “pensant en les persones”, així com els comptes de l’exercici de 2018, que superaven excepcionalment els 14 milions d’euros arran d’incloure les obres de la nova depuradora, del Tomb de Muralles i del Casal del Nucli Antic. Després d’aquesta anualitat especial, els números municipals per aquest 2019 tornen, segons l’alcalde, a la normalitat, amb poc més de 8,5 milions d’euros.

Tal com es va encarregar d’explicar l’alcalde durant la trobada amb els veïns, el pressupost de 2019 destina més 1,7 milions d’euros a inversions reals, entre les quals destaquen el projecte de remodelació del carrer President Companys o el carrer Paretdelgada. També s’inclou en aquesta partida la urbanització d’una parcel·la del polígon industrial, la construcció d’un nou aparcament al costat del pavelló municipal, la millora de camins, el nou pas per a vianants entre el passatge de la Carnisseria i el Raval Sant Pere, les millores en el parc Baix Camp i el parc de l’Hort d’Iglésies, a més de la restauració de façanes de l’Hort d’Iglésies i del Mas de la Rasa de’n Batlle, entre d’altres.

El bloc de despeses més notable dels comptes és el reservat al capítol 1, el de personal, amb 2.761.000 milions d’euros. En aquest cas, a banda dels sous dels treballadors municipals cal destacar la partida de més de 200.000 euros destinada a programes de foment d’ocupació i garantia juvenil. La segona partida en importància és la del capítol 2, de béns i serveis, també de 2,7 milions d’euros, on destaquen les despeses de l’activitat diària de l’Ajuntament, com les festes locals o el funcionament de les diverses àrees i equipaments públics. Finalment, cal destacar les ajudes i subvencions que s’atorgaran dins del capítol 4, destinades a entitats i famílies del municipi, que rebran enguany fins a 342.000 euros per part del consistori.

En l’àmbit dels ingressos, una de les partides més notables és la dels impostos directes, amb més de 3 milions d’euros. 1,7 d’aquests corresponen a l’IBI urbà, 450.000 euros a l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica i 827.000 es preuen recaptar de l’impost d’activitats econòmiques (IAE). Dos milions d’euros més d’ingressos corresponen a transferències corrents de l’Estat, la Generalitat i altres administracions, mentre que en aquesta anualitat es preveu també tancar el cobrament d’una parcel·la venuda a Fruselva que encara resta pendent d’uns treballs per part de l’Ajuntament, així com d’altres vendes de solars, que es preveu que aportin 1.317.000 euros més al consistori.

El pressupost consolidat del conjunt de l’Ajuntament i la Fundació Pública el Vilar, que gestiona la residència d’avis, puja un milió d’euros més, fins als 9,4 milions. A aquesta quantitat cal afegir-hi, els 639.000 euros del pressupost de l’empresa pública Prosel, que gestiona el pavelló.

Finalment Jordi Vinyals va destacar l’estat dels crèdits que té signats l’Ajuntament, indicant que quan acabi l’any s’hauran amortitzat en el present exercici 700.000 euros dels dos crèdits de l’ICO que té el consistori. Dels 6 milions d’euros del d’ICO Turismo signat el 2007 per pagar obres com el Castell, el pavelló o els carrers del nucli antic en restaran 1,5 milions pendents de pagar i al crèdit de l’ICO Proveïdors de 2012 li restaran per amortitzar 329.000 euros. A banda, quedarà totalment disponible el crèdit pont de 2 milions signat l’any passat per poder fer puntualment els pagaments a les empreses que executaven les obres de les muralles i de la depuradora mentre no es rebien els diners de la Generalitat.