.

Repartiment del deute actual de la Generalitat amb l'Ajuntament de Tarragona

L’elevat deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Tarragona, de 12,5 milions d’euros, ha provocat que l’Ajuntament hagi hagut d’anar als bancs. Per sort, aquests han reaccionat positivament, a diferència de l’any passat. El consistori ha signat una pòlissa de crèdit de 15 milions d’euros amb el Banc Santander, el que suposa triplicar la que va signar l’any passat amb la mateixa entitat bancària. Van ser cinc milions d’euros, una xifra aleshores insuficient donat que el consistori tenia més necessitat de liquidesa, cosa que va suposar que la tresoreria municipal anés trontollant, especialment en el primer semestre de l’any.

L’elevada quantitat de la pòlissa ara signada comparada amb la de l’any passat s’interpreta com que els bancs “tornen a confiar” en l’Ajuntament. El tinent d’alcalde d’Hisenda, Pau Pérez, ha assegurat a Tarragona21 que en 2013 “vam tenir problemes per cobrir les pòlisses del primer semestre fins que vam cobrar l’IBI i la brossa”. Ara, l’escenari de confiança bancària ha canviat. “Hem rebut ofertes bancàries que superaven les nostres previsions”.

El tinent d'alcalde d'Hisenda, Pau Pérez

Les tensions de tresoreria vénen produïdes de manera molt directe per l’impagament dels deutes de la Generalitat amb el consistori, que suma 12,5 milions d’euros, segons Pérez. L’Ajuntament pagarà uns interessos del Mibor, més 2,9 punts, “que hauria de pagar la Generalitat”, ha afirmat Pérez a aquest digital.

Desglossats, els impagaments de la Generalitat amb l’Ajuntament són per aquests conceptes (en euros):

Agència Catalana de l’Aigua, 352.109.

Factures presentades no comptabilitzades (EMATSA), 15.100.

Pendent de facturar de l’ACA-EMATSA, 325.790.

IMSS a Tresoreria de la Generalitat (Programa 2011-12), 1.937.084.

IMSS pendent de justificar (Programa 2013), 1.142.347.

Generalitat de Catalunya, 3.193.421.

Generalitat, PIC + PIPA. Any 2010, 0,00.

Generalitat, PIC + PIPA. Any 2011: 4.145.721.

Generalitat, PIC + PIPA. Any 2012: 1.414.127.

Destaquen el fort deute amb l’Institut Municipal dels Serveis Socials (tres milions d’euros, tot i que 1,1 estan pendents de justificar), i amb el pla de millora de la Part Alta (5,6 MEUR). Els altres 3,1 MEUR de l’epígraf ‘Generalitat’ són diverses partides: 1,3 MEUR són per Ensenyament; 574.000 euros per al Serveis Municipal d’Ocupació;  381.000 per Joventut;  102.000 per Acció Social, i 96.000, per Cultura. A més cal afegir els 610.000 euros del Fons de Cooperació, que realment sumen 705.000 euros.

L’impagament del Fons Local de Cooperació

L’impagament dels 610.000 euros per part de la Generalitat a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya, anunciat en plenes vacances de Nadal, ha provocat problemes de tresoreria a l’Ajuntament, perquè eren uns diners amb els que es comptava i ara els ha d’aportar el consistori. “És un tema greu que la Generalitat et digui que no vol pagar”, ha dit el regidor.

La resolució que va acordar aquest impagament a vint municipis de Tarragona i a més de cent de Catalunya “és injusta”. La protesta dels ajuntaments afectats va provocar que el Govern reaccionés afirmant que liquidarà aquestes quantitats del Fons en tres anys. “Què vol dir això?”, es pregunta Pérez. “Que m’ho pagaran el triple”? Al respecte, l’Ajuntament ha presentat un recurs per la via del contenciós-administratiu.

Al marge del Santander, l’Ajuntament té les mans lliures per poder accedir al BBVA i La Caixa si necessita més liquidesa.

J. Garcia

/* JS para menú plegable móvil Divi */