.

.

TOTS 21


Aspcte de l’aparcament després del mercadet dels diumenges. Foto portada: Tarragona Turisme

L’Empresa Municipal de Mercats, Espimsa, encarregarà un Pla de millora integral per al Mercadet de Bonavista que contempli els aspectes de salubritat, accessos, qualitat, seguretat i funcionament, entre d’altres. Darrerament, s’havien visut queixes de paradistes i de l’oposició política.

La presidenta d’Espimsa, Elvira Ferrando, ha explicat que aquest encàrrec forma part del seguit d’accions, iniciades el passat mes de febrer, per impulsar i ordenar el mercadet: “Volem que el mercadet ambulant dels diumenges de Bonavista segueixi sent un referent important pel barri, pels ciutadans i pels turistes, per això hem considerat necessari disposar d’un Pla integral de millora que contempli tots els aspectes i que el puguem executar aproximadament en el termini de tres anys. La intenció és executar-lo progressivament, a mesura que disposem de consignació econòmica”.

La voluntat d’ESPIMSA i de l’Ajuntament és anar millorant la infraestructura del mercadet, que és el més gran i important de les nostres comarques.

Enguany s’han fet una sèrie d’actuacions per a millorar-lo, així, el passat mes de febrer es va instal·lar un punt de trobada amb un indicatiu visible, es van col·locar bancs i es va fer la senyalització de trames de seguretat viaria. També es va senyalitzar i delimitar amb pintura els espais de les 948 parades perquè estiguin clarament identificades, millorant l’aspecte general.

El cost total d’aquestes actuacions realitzades per ESPIMSA va tenir un cost econòmic d’11.400 euros i significa l’inici del Pla de millores previst pel mercadet de Bonavista que s’instal.la cada diumenge pel matí en aquest barri de la nostra ciutat.