.

.

TOTS 21


Darrerament s’han produït episodis recurrents de fuites d’aigua d’una sèquia gestionada per Comunitat de Regants de les Hortes de Tarragona.

Avui la consellera de Medi Ambient, Eva Miguel, ha traslladat a la Demarcació Territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua la preocupació sobre les fuites d’aigua al carrer Pont i Gol. La consellera ha explicat que “hem mostrat la nostra preocupació i hem demanat que s’informi a l’ajuntament de les novetats que es puguin produir”. “Som part perjudicada d’aquesta situació ja que les fuites malmeten la via pública i provoquen molèsties a les veïnes” ha afegit.  

Darrerament s’han produït episodis recurrents de fuites d’aigua d’una sèquia gestionada per Comunitat de Regants de les Hortes de Tarragona. Aquesta aigua s’ha acumulat al Carrer Pont i Gol amb les conseqüents molèsties produïdes. 

A més, la setmana passada, tècnics de l’Ajuntament de Tarragona es van reunir amb representants de l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Comunitat De Regants De Les Hortes De Tarragona S.C., donat que correspon a l’Agencia Catalana de l’Aigua requerir a la Comunitat de Regants que es duguin a terme els treballs de manteniment que evitin aquests vessaments d’aigua.

Redacció