.

El tinent d'alcalde de Territori, Carles Castillo

L’Ajuntament ha iniciat el concurs per proveir la plaça de gerent d’Urbanisme. Les bases que regiran el concurs es troben des d’avui en exposició pública. El tinent d’alcalde de Territori, Carles Castillo, ha explicat que “incorporar la figura del gerent forma part de la reorganització de l’àrea, que estem executant en els darrers mesos, i que respon als resultats de l’auditoria externa que es va encarregar per agilitzar i fer més eficient l’estructura municipal”. Ha afegit: “Ara que el nou POUM ja és vigent, hem de dotar l’administració de tots els recursos necessaris perquè el desenvolupament i el creixement de Tarragona sigui una realitat”.

Fa quatre anys va esclatar una polèmica en saber-se que Joan Llort era la persona que desenvoluparia la tasca de gerent, no perquè fos ell, donat el prestigi que acumula, sinó per la forma com es va comunicar i el sou brut que es va anunciar. Davant l’enrenou polític i mediàtic que es va produir, Llort va renunciar.

L’Àrea de Territori també ha incorporat recentment l’Oficina de Projectes dins el seu organigrama. Castillo ha explicar: “Estem treballant perquè l’Ajuntament disposi d’una gran àrea que coordini tots els temes que afecten a l’urbanisme de la ciutat”. I ha conclòs: “El nou POUM suposa un gran repte i una oportunitat per la ciutat i hem d’estar preparats per donar confiança als inversors locals i de fora de Tarragona, amb aquest instrument de planejament demostrem que la ciutat és fiable”

La plaça es cobrirà per concurs i és obert a persones funcionàries de carrera de les diferents administracions públiques. Les bases poden es poden consultar a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i es sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies per a ser examinades i presentar al·legacions, si es creu oportú. Si durant els 20 dies no hi ha al·legacions, s’entendran definitivament aprovades. El concurs s’inciarà l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

/* JS para menú plegable móvil Divi */