.

.

TOTS 21


Reunió de l’Ajuntament amb les entitats socials

L’Ajuntament i l’Institut Municipal de Serveis Socials han fixat com a política social prioritària de la ciutat abordar l’exclusió residencial que, en els darrers anys, s’ha agreujat arran de la crisi econòmica.

Per aquest motiu, aquest matí s’ha realitzat la primera reunió de treball per impulsar un pla d’acció que fixi estratègies per afrontar el sensellarisme, un terme que es refereix a la situació d’una persona que no disposa de les mínimes condicions d’habitatge que permeten viure amb dignitat.

La consellera de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha assistit a la reunió que ha comptat amb la participació de representants de les entitats socials que treballen en aquest àmbit: Fundació Bona Nit, Fundació Formació i Treball, Associació Joventut i Vida, Creu Roja, Associació Pax Mundo, Associació Manantial de vida y esperanza, Comunitat Sant Egidi, ECAS Tarragona, Café Caliu Càrites Interparroquial. A més del Pla Local d’Inclusió Social i el Punt d’Atenció als Sense Sostre de l’Institut Municipal de Serveis Socials que són els serveis municipals encarregats de coordinar la iniciativa.

La consellera Ana Santos explica que “amb aquest pla volem elaborar i implementar accions estratègiques per lluitar contra l’exclusió residencial a la ciutat, a través d’una perspectiva global i aglutinant tots els agents socials”. Durant la reunió s’ha acordat apostar per la creació d’una Xarxa d’entitats vers el sensellarisme que permetrà treballar de manera coordinada, a més, de fixar les primeres accions que serviran per assentar les bases del pla d’acció: l’elaboració d’una diagnosi del fenòmen del sensellarisme amb un mapa de recursos que comptarà amb la col·laboració de l’Institut Vidal i Barraquer i el recompte i cens de les persones que dormen i viuen al carrer per conèixer les necessitats i els perfils.