.

Instant de la signatura del conveni

Instant de la signatura del conveni

L’Ajuntament de Vila-seca ha signat un conveni amb Catalunya Caixa pel qual es vol promoure l’ocupació de pisos de lloguer assequible. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Vila-seca s’adhereix al pacte que van subscriure el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’entitat bancària el passat 2013.

La signatura va anar a càrrec de l’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, i el director territorial de Catalunya-Oest de l’entitat bancària, Ignacio Martínez, els quals mitjançant el conveni es comprometen a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones de Vila-seca amb pocs recursos.

Mitjançant la intervenció dels serveis socials del municipi, s’identificaran les famílies idònies per ser beneficiaries d’un habitatge de lloguer amb renda assequible.