.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra ha adjudicat les obres de substitució de l’emissari del Barri Marítim per un import total de 241.662,14 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de 10 setmanes a partir de l’acta de comprovació del replanteig, a l’empresa Acsa Obras e infraestructures SA.El regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha explicat que l’emissari del Barri Marítim funciona com a sobreeixidor que evacua part de les aigües del sistema de sanejament de Torredembarra en situació d’emergència, per exemple quan es tanca per urgència l’entrada d’aigua a l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) aquest actua per evacuar les aigües de forma controlada al mar.

L’actual emissari es va construir abans de 1980 i ara es troba molt deteriorat i compta amb diverses fissures i desconnexions en diversos trams. Les obres previstes serviran per donar solució al problema del mal funcionament actual, verificarà els diferents condicionants de la normativa i garantirà una llarga durabilitat de l’obra mitjançant un disseny òptim i adaptat a l’entorn que reduirà el màxim possible els impactes sobre el medi ambient.

Les obres consisteixen en la substitució del tram existent submergit de 502 m per una nova canonada de 2 trams de 168 m i 1 tram de 166 m, inclosos els llastos d’estabilitat muntats en terra i les proteccions antiarrossegament.

Les obres començaran durant les pròximes setmanes i el cost total de l’obra serà subvencionat per l’Agència Catalana de l’Aigua.