.

.

TOTS 21

La Conselleria d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona ha enviat aquesta setmana als clubs esportius de la ciutat una circular en què informa als clubs dels procediments que han de seguir per admetre públic a les competicions esportives que realitzin en equipaments municipals. Aquests procediments es deriven de les novetats sobre la pràctica esportiva de la resolució SLT/716/2021 de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, per un nou període de fins a les 00:00 hores del dia 29 de març de 2021.

En la circular, la Conselleria d’Esports informa els clubs que per poder organitzar partits en les condicions marcades pel PROCICAT serà necessari la presentació d’un protocol específic per part del club o entitat i els quadrants d’ocupació dels vestidors en cadascuna de les instal·lacions esportives. Aquest protocol haurà de contemplar com a mínim els punts següents: el nombre d’espectadors sol·licitats; circulacions d’espectadors amb el detall dels accessos i les sortides; distribució del públic i senyalització a les grades; mesures de control (accessos, grades, etc.) que ha d’implementar el club o entitat; mesures per a l’ús dels vestidors; i mesures específiques per a la realització de partits de forma consecutiva. Aquest protocol haurà d’anar acompanyat d’un certificat signat pel president del club en què es compromet a complir en tot moment amb les normatives sanitàries en vigor. Un cop presentat el protocol específic pel club o entitat i el certificat del president, la Conselleria d’Esports o el Patronat Municipal d’Esports notificarà l’autorització per a la realització dels partits amb les condicions sol·licitades. Sense aquesta autorització no estarà permès la realització de qualsevol tipus de partit amb públic i/o ús dels vestidors.

Per acabar, la circular recorda que per poder tenir l’espai complementari obert (bar) durant la pràctica esportiva tothom ha de poder romandre-hi assegut i que en cas que aquest precepte no es compleixi, l’espai haurà de romandre tancat. Per qualsevol consulta, els clubs podran contactar amb l’Oficina d’Atenció als Clubs mitjançant l’adreça de correu electrònic esports@tarragona.cat o el telèfon 977 550 299.

Noves mesures del PROCICAT

Recordem que la principal novetat de la resolució del PROCICAT és que es permet l’entrada de públic a les instal·lacions esportives durant els partits de competicions esportives oficials, amb aforaments limitats: el 30% de l’aforament en instal·lacions cobertes sense superar els 500 espectadors; i el 50% de l’aforament en instal·lacions descobertes sense superar els 1.000 espectadors. Els titulars de les instal·lacions han de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis i hauran de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui la instal·lació o equipament, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat. La nova resolució també estableix que la disposició de públic en esdeveniments esportius s’ha de fer sempre amb seient preassignat, que cal garantir les mesures de control d’aglomeracions i que només es podrà fer ús dels vestidors durant els partits.

D’altra banda, els partits amistosos continuen sense estar permesos, ni entre equips del mateix club, excepte que siguin partits tutelats per la federació corresponent i entre equips amb grups estables de la mateixa categoria, preferiblement dins de la mateixa comarca. Es poden jugar, com fins ara, partits de competicions oficials però durant els entrenaments continua sense estar permesa l’entrada de públic a les instal·lacions esportives. Es manté l’ús obligatori de la mascareta en instal·lacions tancades pels equips que no participin en competicions.