.

.

TOTS 21


L’Ajuntament de Tarragona ha implantat un Pla Especial de Neteja amb motiu de les festes de Sant Magí centrat en els indrets on hi ha més concentració de persones i actes festius. En aquestes zones es reforçarà el servei d’escombrat manual, escombrat amb màquina escombradora i servei de vehicles de neteja amb aigua “amb l’objectiu de mantenir un correcte estat de neteja i tornar a la normalitat com més aviat millor”, ha explicat la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts.

Tot i tenir en compte totes les zones on se celebren actes festius i el seu entorn, es tindran especialment en compte les rutes itinerants cap a la pujada al portal del Carro i l’anada i professó de Sant Magí, per tal de retirar els excrements dels animals, les zones de revetlles i vermuts, la zona on es realitza la pirotècnia i el passeig de les Palmeres on es du a terme el Sant Magí Street Food.

A més, s’han facilitat contenidors de dues rodes de recollida selectiva a les zones on es realitzen els actes, per tal d’evitar la presència de residus a la via pública i poder separar els residus correctament. Aquests bujols són buidats diàriament.

Per altra banda, també s’ha instal·lat una illa de lavabos químics al Camp de Mart, a la plaça del Rei, a la plaça de la Font, Passeig de les Palmeres i plaça de la Rumba.

S’INTENSIFICA LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Per altra banda, aquest Pla Especial de Neteja també inclou intensificar la recollida d’escombraries. En aquest sentit, totes les zones del centre de la ciutat tot i ser dissabte festiu (Sant Magí) tindran garantida la recollida de la brossa en totes les fraccions. És a dir, els dies festius hi ha servei ordinari de recollida de la fracció orgànica i rebuig però no la dels envasos, cartró i vidre. Atenent l’afluència de més persones i per garantir que els contenidors no tinguin residus fora, es recolliran les cinc fraccions com si es tractés d’un dia laborable.