.

.

TOTS 21


Entrega del certificat ISO aquest matí

Entrega del certificat ISO aquest matí

L’Ajuntament de Tarragona, el primer de Catalunya en estalvi energètic, o almenys ciutat pionera en rebre el certificat vinculat a la ISO 50001 que ho acredita, aquest matí. A l’acte ha assistit l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; el conseller delegat de SECE, Jaume Torner, i la directora d’Aenor a Catalunya, Eva Subirà.

SECE ha aconseguit ser la primera empresa del seu sector en obtenir la certificació ISO 50001 de gestió energètica. L’abast de la certificació és per tots els centres de treball i per a la prestació de serveis de conservació, execució i manteniment tant de les instal·lacions d’enllumenat exterior, com de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, fontaneria i climatització en dependències, edificis i en la via pública.

El fet d’estendre la certificació als serveis que ofereix SECE ha permès que l’Ajuntament de Tarragona sigui pioner a Catalunya en obtenir un certificat vinculat a la a l’enllumenat públic. L’assoliment d’aquesta certificació, atorgada per un organisme independent com és Aenor, és una garantia de cara als seus ciutadans de la correcta aplicació del estàndard ISO 50001 i, per tant, de la eficaç gestió de l’energia als seus municipis.

La obtenció del certificat vinculat garanteix que el manteniment de les instal·lacions del municipi donen compliment a aquesta norma, i per tant, a la millora contínua de la seva gestió energètica, a l’eficiència i a la seva sostenibilitat.

Per a l’Ajuntament de Tarragona, els principals objectius d’haver assolit aquest certificat vinculat han estat:

* Millorar l’ús i el consum energètic del municipi.

* Impulsar bones pràctiques de gestió energètica.

* Implementar noves tecnologies d’eficiència energètica.

* Promoure projectes de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.

* Facilitar la comunicació a la ciutadania de la gestió dels recursos energètics del municipi.

Els resultats obtinguts han estat satisfactoris, no tant sols pel fet que s’ha aconseguit un estalvi energètic important en les activitats diàries que SECE fa en el municipi de Tarragona, sinó perquè s’ha col·laborat en què el mateix Ajuntament reduís la seva despesa energètica significativament i, a més a més, que això sigui perdurable en el temps.

El nombre de punts de llum a la ciutat de Tarragona ha augmentat un 52% respecte l’any 2002. Gràcies a l’adequació de l’enllumenat públic de la ciutat, feta al 2009, l’estalvi anual en consums energètic és d’uns 600.000 €.